GD: controleer effect van ILT-vaccin

Royal GD adviseert legpluimveehouders en vermeerderaars om de effectiviteit van een ILT-vaccin in hun koppels te controleren, drie weken na vaccinatie.

Dit kan door de seroconversie in het koppel op dat moment te laten controleren, oftewel de mate waarin antistoffen zijn aangemaakt. Hoe meer koppels aan het einde van de opfok een seroconversie van meer dan 90% laten zien, des te kleiner de kans op een ILT-uitbraak, zo constateert de GD.

Voldoende bescherming

De GD deed afgelopen jaar onderzoek naar ILT (Infectieuze laryngotracheitis) in opdracht van de pluimveesector. Doel was om te onderzoeken of de huidige vaccinatiestrategieën wel voldoende bescherming bieden tegen de veldstammen die rondgaan. In 2018 waren er een aantal ILT-uitbraken, waarbij voor Nederland nieuwe veldstammen werden aangetroffen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de huidige vaccinatiestrategieën effectief zijn en voldoende bescherming bieden. Zorgvuldige vaccinatie is wel heel belangrijk. Dat betekent niet alleen zorgvuldig vaccineren, maar ook checken of dit geslaagd is en hervaccineren als minder dan 90% van de dieren de zogeheten seroconversie vertoont.

Effectief bij vleeskuikens

Dit jaar gaat de GD nog verder onderzoek doen naar ILT, om te onderzoeken of de bestaande vaccins ook effectief zijn bij vleeskuikens, en welke ziekteverschijnselen deze krijgen van de huidige veldstammen. GD doet het onderzoek naar ILT in opdracht van de pluimveesector, gefinancierd via de onderzoeksbijdrage die pluimveehouders aan Avined betalen.

ILT is een luchtwegaandoening die kan leiden tot milde tot ernstige ademhalingsproblemen, productiedaling en sterfte. De belangrijkste symptomen van een ILT-infectie zijn ontstoken oogslijmvliezen, ademnood en bloederige neusuitvloeiing. In Nederland worden leg- en vermeerderingsdieren in de opfok geënt tegen ILT, meestal via oogdruppels. Behandeling is niet mogelijk, wel kan noodvaccinatie gedaan worden bij nog niet aangetaste dieren in het koppel.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.