Gebied beregeningsverbod door bruinrot verkleind

08-05-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

In Brabant en Limburg zijn verbodsgebieden voor beregenen van aardappelen met oppervlaktewater opgeheven.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de gebieden waar voor aardappelen een beregeningsverbod geldt voor oppervlaktewater in verband met bruinrot opnieuw in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek wordt de omvang van de verbodsgebieden in 2020 met bijna 12% gereduceerd.

De opgeheven gebieden waarin dit jaar weer oppervlaktewater gebruikt mag worden voor de beregening van consumptieaardappelen liggen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Een digitale kaart met de verbodsgebieden en meer informatie over bruinrot is te vinden op de NVWA site onder bruinrot.

Bacterie in water

Sinds medio jaren negentig worden gebieden afgebakend waarin beregening en bespuiting van consumptie- en zetmeelaardappelen met oppervlaktewater verboden is vanwege de aanwezigheid van de bacterie Ralstonia solanacearum. Deze bacterie veroorzaakt bruinrot in aardappelen. Bij nieuwe vondsten breiden deze gebieden uit, maar na uitgebreid onderzoek kunnen ze ook verkleind of opgeheven worden.

In 2016 is de NVWA gestart met het opnieuw in kaart brengen van de aanwezigheid van de bruinrotbacterie binnen de bestaande verbodsgebieden. Op basis van de onderzoeksresultaten van 2016-‘18 en informatie over stroomgebieden van de waterschappen heeft de NVWA in 2019 een begin gemaakt met het opnieuw afbakenen van de gebieden. Dat heeft toen geleid tot een verkleining van ruim 11%. Voortschrijdend onderzoek heeft geleid tot de huidige aanpassing voor 2020. Het onderzoek loopt nog tot en met 2021.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Meijering
Luuk Meijering Redacteur


Beheer