Gebrek aan personeel remt vleeskuikenmarkt

09-06 | |
Foto: Michel Zoeter
Foto: Michel Zoeter

Net als afgelopen weken heeft de kuikenmarkt veel volume te verwerken.

Het aanbod van kippen is ruim en sommige slachterijen benutten deze korte week om een tandje bij te zetten. De vier slachtdagen die over zijn worden tot de laatste haak benut. Door de periode van korte weken en doordat slachterijen wat ruimer gepland hebben na krapte begin dit jaar, is er een hobbeltje ontstaan in het aanbod. Een zaterdag extra inzetten om het weg te werken lukt niet omdat juist door de feestweken personeel de laatste tijd al vaker op zaterdag heeft gewerkt. Daardoor is die optie er nu even niet en zullen slachterijen het in de lopende werkplanning met schuiven en ruilen moeten oplossen. Ze verwachten dat het hobbeltje in het aanbod nog wel een paar weken voelbaar is.

Personeelstekort

De personele krapte wordt door meerdere slachterijen beaamd. Ze kunnen de lopende zaken wel rondzetten, maar er is weinig speelruimte om wat op te schalen. En met de zomervakantie voor de deur zal dat er niet makkelijker op worden. Hoewel slachterijen zeggen daarop wel te anticiperen. De laatste jaren slachten ze in de zomer minder dieren. Er wordt bewust ruimte ingepland voor vakantie, maar ook om een eventuele hittegolf het hoofd te bieden. Als er ruimte is in de planning kan er dan met productie worden geschoven om warme dagen te ontlasten.

Sommige slachters betwijfelen of ze de extra productie van een zaterdagslacht nu ook op de vleesmarkt afgezet zouden krijgen als er wel personeel voldoende was. Een aantal weken geleden was de vraag duidelijk groter dan het aanbod, maar beide factoren zijn nu veel meer in balans. ‘We komen leeg, maar er is ook wel voldoende kip om de vraag die er is in te vullen’, zo klinkt het.

De noteringen zijn stabiel. Zo blijft de Barneveldse notering voor vrije kuikens voor de zevende opeenvolgende week staan op € 1,16 tot € 1,18 per kilo levend gewicht. Sommige slachters die dieren over hebben zeggen ze te verkopen voor onder bordprijs. En dat verschil neemt wekelijks toe. Anderen herkennen zich daar niet in en zien een markt die goed in evenwicht is. Kuikens worden op het juiste moment geslacht.

Ook de contractprijzen zijn na een lange periode van stijging onlangs gestabiliseerd. De VCN staat deze week net als voorgaande weken op € 1,13 per kilo en de Belgische ABC-prijs blijft ook volgende week op de € 1,26 waar deze al langer staat.

Dat de druk wat zou toenemen is iets dat vleeskuikenhouders niet willen horen. De voerprijs stond vorig jaar op € 32 per 100 kilo en is inmiddels gestegen naar € 59,10. En de stijging is er nog niet uit, naar verwachting komt er nog € 2,50 bij. Ook de energieprijzen zijn verdubbeld. Dus prijshoudend is voor de kuikenhouder eigenlijk nog niet genoeg. Een stijging lijkt er bij de huidige marktverhoudingen echter niet direct in te zitten.

Prognose: prijshoudend.

Meer prijsinformatie over vleeskuikens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Keuper
Jacco Keuper Redacteur
Meer over


Beheer