Geen boer krijgt gelijk in bulk aan fosfaatzaken

Geen enkele veehouder is afgelopen maanden in het gelijk gesteld in de honderden uitspraken die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft gedaan over fosfaatrechten.

Dat laat een woordvoerder van het CBb weten. In alle gevallen gaat het om veehouders die vinden dat hen te kort is gedaan bij de toewijzing van het aantal fosfaatrechten. Het gaat om uitspraken die zijn gedaan in het tweede fosfaatproject van het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat op 1 juli van start is gegaan.

Nog veel veehouders wachten op een uitspraak in een aanspannen zaak over de toegekende fosfaatrechten in dit tweede fosfaatproject. Binnen dit fosfaatproject behandelt het CBb 878 zaken. De bedoeling is om het overgrote deel van de lopende en nog binnenkomende beroepszaken binnen dit project af te handelen. Het project loopt in principe tot 1 juli 2021.

Geen sprake van individuele buitengewone last

Het CBb oordeelde tot nu toe in alle sinds 1 juli behandelde gevallen dat er geen sprake is van een individuele buitengewone last (ook wel individuele disproportionele last genoemd) bij de betreffende veehouders. Als dat wel het geval was geweest, zou bij deze veehouders het fosfaatrechtenstelsel in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (art. 1 EP).

In eerdere uitspraken konden de (uitbreidings-)beslissingen van veehouders in de ogen van het CBb niet, omdat ze hadden moeten voorzien dat de overheid zou gaan ingrijpen om de groei van de veestapel aan banden te leggen. Het waren ondernemersbeslissingen die geheel voor rekening van de veehouder komen, aldus het CBb.

CBb zet lijn eerste fosfaatproject voort

Duidelijk is dat het CBb in het tweede fosfaatproject, onder leiding van rechter Ilona Ludwig, de lijn voortzet uit het eerste fosfaatproject. Van de daarin ongeveer 800 behandelde zaken werd in niet meer dan een tiental gevallen geoordeeld dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te weinig fosfaatrechten had toegekend. In een overzichtsuitspraak passeren deze allemaal de revue.

Leider van het eerste fosfaatproject rechter Ron Stam klaagde eerder dit jaar in op Boerderij.nl al over het feit dat de wetgever het CBb maar heel weinig ruimte laat. Stam: “Het gaat over de individuele disproportionele last. Daarbij vraag je aan de rechter, nadat de Nederlandse wet goed is toegepast, die wet opzij te zetten vanwege art. 1 EP. Dat is echt een ‘juridisch muizengaatje’. Het kan, maar is heel bijzonder als je dat doet. Er moet dan sprake zijn van een disproportionele last voor een individuele melkveehouder in verhouding tot het doel van de regeling.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.