Geen eendenopzet meer vanwege coronacrisis

26-03-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

In de Nederlandse eendenhouderij worden de komende weken geen kuikens meer opgezet. Integratie Tomassen Duck-To, spil in de eendenketen, heeft alle eendenhouders in een brief laten weten dat er de komende acht weken geen kuikens meer worden opgezet.

Die periode kan in theorie korter zijn, maar ook verlengd worden, zegt Duck-To Farm-directeur Erwout van Wolfswinkel, die verantwoordelijk is voor de levende dieren bij de integratie. Aanleiding om geen kuikens meer op te zetten, is de totaal weggevallen afzet vanwege de coronacrisis. De eendensector is voor de afzet van vlees erg afhankelijk van de horeca. Tomassen Duck-To is de enige eendenslachterij in Noordwest-Europa en zet zijn vlees met name af in horeca en Chinatowns in Noordwest-Europa. Nu die op slot zitten is de afzetmarkt ingestort.

Hoe lang dit gaat duren weet ik niet. Daar zit de onzekerheid in

Duck-To Farm-directeur Erwout van Wolfswinkel

Alles de vriezer in

De komende weken worden de eenden geslacht die nu nog op bedrijven zitten. Dat vlees gaat voor het overgrote deel de vriezer in, zegt Van Wolfswinkel desgevraagd. “Eigenlijk kun je wel zeggen: alles.” Daarna zal de slachterij een aantal weken stil komen te liggen. Wat dit betekent voor de integratie en de daaraan verbonden eendenhouders is sterk afhankelijk van hoe lang het gaat duren voordat er weer dieren opgezet kunnen worden. “Hoe lang dit gaat duren weet ik niet. Daar zit de onzekerheid in,” zegt Van Wolfswinkel. Er zullen ook moederdierkoppels vervroegd naar de slacht gaan. “Dit gaat door de hele eendenketen heen.”

In gesprek met Schouten

Hij laat weten dat de sector in gesprek is met landbouwminister Schouten over een oplossing. De sector hoopt op financiële steun voor de hele keten om de crisis door te komen. In Brussel wordt op dit moment gekeken of er vanuit Europa steun komt voor een aantal sectoren in de land- en tuinbouw die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis. Dat gaat naast de eendenhouderij om onder andere de sierteelt, de aardappelsector, de zuivel, de suikersector en de visserij.

In gesprek gaan met financiers

De eendenketen kent geen wachtgeldregelingen, zoals die er zijn in de eveneens geïntegreerde kalversector waar het gebruikelijk is om met enige regelmaat stallen leeg te zetten om de markt te sturen. Jaap Maarsingh, voorzitter van de kring eendenhouders bij LTO/NOP, adviseert eendenhouders die noodgedwongen leeg komen te staan om de komende tijd met hun financiers in gesprek te gaan over hoe deze periode overbrugd kan worden. “Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Je hele inkomstenstroom komt tot stilstand.”

Ik ben bang dat we het met acht weken niet gaan redden

Jaap Maarsingh, voorzitter kring eendenhouders bij LTO/NOP

Maarsingh is bang dat de leegstandperiode langer kan gaan duren. “Tot 1 juni gelden sowieso landelijk de coronamaatregelen. Ik ben bang dat we het met acht weken niet gaan redden,” zegt hij. Hij hoopt dat het overleg met het ministerie vruchten zal afwerpen. “De eendensector is niet de enige die dit overkomt, dit raakt heel Nederland.”

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer