Geen gesprek Staf en Stikstofclaim met minister

12-08-2020 | Laatste update op 28-04 | |
John Spithoven (Stichting Stikstofclaim) staat de pers te woord na afloop van van het kort geding over de veevoermaatregelen. - Foto: ANP
John Spithoven (Stichting Stikstofclaim) staat de pers te woord na afloop van van het kort geding over de veevoermaatregelen. - Foto: ANP

Een voor vandaag gepland gesprek tussen de stichtingen Staf en Stikstofclaim.nl met landbouwminister Carola Schouten gaat niet door.

De beide stichtingen hebben dat bekend gemaakt. Ze zeggen dat ze verrast zijn door de uitnodiging voor het gesprek op 12 augustus in Den Haag, omdat er geen overeenstemiming is voor dat gesprek. Ze vinden dat het ministerie te veel voorwaarden stelt.

Geen ruim voor echt gesprek

Volgens de stichtingen wil het ministerie niet meer dan een technische toelichting geven en zou er geen ruimte zijn voor een echt gesprek. Ook over de communicatie stelt LNV naar het oordeel van de stichtingen te veel voorwaarden. Zo wil het ministerie dat er niet getwitterd wordt over het gesprek en dat er alleen naar buiten gecommuniceerd zou worden op basis van een verslag dat door beide partijen geaccordeerd is. Staf en Stikstofclaim.nl vinden dat zij hiermee ‘in feite monddood’ worden gemaakt.

Onderbouwing voerspoor ontoereikend

De stukken die minister Schouten maandag naar buiten bracht over de onderbouwing van het voerspoor zijn in de ogen van de stichtingen ontoereikend. Ze vinden dat het ministerie informatie achterhoudt. Het beoogde gesprek zou hierin meer duidelijkheid moeten geven.

Ministerie: voorstellen alleszins redelijk

Het ministerie zegt in reactie dat de voorstellen voor de bijeenkomst die het heeft gedaan ‘alleszins redelijk zijn in het licht van het doel van het gesprek, namelijk; duidelijkheid verschaffen over de totstandkoming van de berekening.’ Het ministerie blijft bereid om in gesprek te gaan en wijst erop dat vanwege de complexiteit van het voerspoor in het stikstofdossier grote zorgvuldigheid nodig is.

Technische toelichting

LNV bevestigt dat het met de bijeenkomst beoogde een technische toelichting te geven, en niet om de juistheid van gegevens en onderbouwing te bediscussiëren. Evenmin zou de rechtmatigheid van de voermaatregel aan de orde kunnen komen. Daarover zou een aparte procedure komen.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Meer overBeheer