Geen juridische onderbouwing voor ruimen gezond dier

Ruiming van een nertsenbedrijf dat is besmet met het coronavirus. Voor het preventief ruimen van niet-besmette dieren is geen juridische onderbouwing. - Foto: ANP/Robin Utrecht
Ruiming van een nertsenbedrijf dat is besmet met het coronavirus. Voor het preventief ruimen van niet-besmette dieren is geen juridische onderbouwing. - Foto: ANP/Robin Utrecht

Voor het preventief ruimen van nertsen in verband met het coronavirus is nog geen juridische basis.

Wanneer in de tweede helft van augustus nertsenbedrijven met corona besmet raken, zal worden overgegaan tot preventief ruimen van nertsenbedrijven. Voorwaarde is wel dat de epidemiologische situatie bij mensen onveranderd is. Dat schreven ministers Hugo de Jonge en Carola Schouten vorige week.

De vraag is of het zover komt, want een juridische basis om gezonde dieren te ruimen is er op dit moment niet. De minister van landbouw is vanuit de Gezondheids- en welzijnswet bevoegd om – ter bestrijding van een besmettelijke dierziekte – besmette en verdachte dieren te ruimen. Een dier moet dus ziek of verdacht zijn.

Ministerie hangt geen getal aan aantal besmettingen

In de praktijk zal het niet zo zijn dat na een besmetting na half augustus de ruiming in gang wordt gezet. Het ministerie hangt geen getal aan het aantal besmettingen dat nodig is om dit besluit te nemen.

Als er nieuwe besmettingen zijn, zal het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) een nieuw advies worden gevraagd. Daarbij wordt ook de ontwikkeling van de corona-uitbraak bij mensen betrokken, nu het aantal besmettingen met het virus weer toeneemt.

Of de dieren niet geruimd hoeven worden als er onder mensen een tweede coronagolf is, wil het ministerie niet zeggen. Ook daarover zal het OMT-Z adviseren. Dat advies moet een onderbouwing bieden voor een eventueel besluit om preventief te gaan ruimen in het belang van de volksgezondheid.

Verschil in vergoeding bij al dan niet besmette nertsen?

Voor de vergoeding voor de geruimde dieren maakt het op bedrijfsniveau niet veel uit of het bedrijf besmet is of niet. Nu wordt een bedrijf geruimd als er een of meer dieren besmet zijn. Voor de enkele dieren waar het virus is aangetoond, geldt een vergoeding van 50% van de marktwaarde. In de praktijk gaat het dan om één of enkele dieren. Voor de overige dieren geldt een vergoeding van 100% van de marktwaarde.

De vergoeding wordt betaald via het Diergezondheidsfonds, uit de bijdrage die de overheid doet aan het DGF. Nertsenhouders betalen geen heffing aan het Diergezondheidsfonds.

Onderzoek naar stoppersregeling nertsenbedrijven

Nertsenhoudersorganisatie NFE is tegen het preventief ruimen van nertsenbedrijven. Het kabinet onderzoekt hoe er een stoppersregeling kan worden opgezet waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer