Skip to content

‘Geen kinderarbeid in aanvoerketen FrieslandCampina Nigeria’

Updated on:
Zuivel
Nieuws
Cover van het onderzoeksrapport van Partner Africa. - Foto: Partner Africa

Cover van het onderzoeksrapport van Partner Africa. - Foto: Partner Africa

Partner Africa heeft geen concrete gevallen van kinderarbeid kunnen vaststellen in de aanvoerketen van FrieslandCampina Wamco (Nigeria).

Wel is er volgens de ngo sprake van een gemiddeld risico wat betreft de aanwezigheid van kinderarbeid in betreffende aanvoerketen.

FrieslandCampina werd afgelopen december in de Nigeriaanse krant de Premium Times beschuldigd op meerdere plekken in de aanvoerketen in Nigeria te profiteren van kinderarbeid. Zo zouden kinderen uit de Fulani-gemeenschap slapen in krotten bij kuddes melkkoeien op afgelegen plekken en niet naar school gaan. De zuivelonderneming besloot de aantijgingen door Partner Africa, als onafhankelijke partij, te laten onderzoeken.

Uit het onderzoek van Partner Africa bleek niet dat er sprake is van kinderarbeid. Het is in de Fulani-gemeenschap normaal dat kinderen hand-en-spandiensten in de huishouding verlenen. Ook wordt er onder toezicht van volwassenen geholpen met het hoeden van de koeien, mede om op deze manier kennis van vader op zoon over te brengen. Deze werkzaamheden zouden geen belemmering vormen voor schoolgang.

Loon van werknemers

Ook op de grotere commerciële melkveebedrijven en de melkcollectiecentra is volgens Partner Africa geen sprake van kinderarbeid. Wel werden een aantal zaken gesignaleerd die niet in overeenstemming zijn met het eigen beleid van FrieslandCampina en het zogenoemde Ethical Trading Initiative (ETI). Zo beschikken melkproducent van de Fulani-gemeenschap niet over schriftelijke contracten voor de levering van melk aan Wamco. Daarbij zou het loon van werknemers van de melkcollectiecentra, met gemiddeld € 37 per maand, € 8 onder het minimumloon in Nigeria liggen. Werknemers op commerciële melkveebedrijven beschikken niet over arbeidscontracten en de genoemde melkveebedrijven houden geen adequate administratie bij wat betreft loon en gewerkte uren.

Moeizaam onderzoek

Uit het rapport is op te maken hoe lastig een en ander te onderzoeken is in een land als Nigeria. Zo is van een deel van de kinderen de leeftijd niet eens bekend. En een deel van de veehouders werd pas door het artikel in de Premium Times met het onderwerp kinderarbeid geconfronteerd. Ook bleek het voor onderzoekers moeilijk om rechtstreeks met kinderen en vrouwen te communiceren.

Wat het onderzoek ook belemmert, is dat stakeholders zich zorgen maken over de gevolgen van de in de media geuite beschuldigingen. Zorgen over de gevolgen voor hun familie, maar ook voor hun relatie met FrieslandCampina Wamco. Opvallend is de positieve houding tegenover het Dairy Development Programme. Zo heeft onder meer het slaan van meerdere waterpunten de levenstandaard flink verbeterd.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin