Geen onderzoek naar vee-aanvoer rond peildatum

Foto: Ton Kastermans
Foto: Ton Kastermans

Demissionair landbouwminister Carola Schouten ziet geen reden nader onderzoek te doen naar de registratie van melkvee rond de datum waarop de invoering van het fosfaatrechtenstelsel werd aangekondigd.

In antwoord op Kamervragen van Barry Madlener (PVV) zegt de minister dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) extra gekeken heeft naar de I&R-meldingen in de dagen na de bekendmaking van de invoering van het stelsel op 2 juli 2015 door staatssecretaris Sharon Dijksma. Bij de invoering van het stelsel van fosfaatrechten is 2 juli 2015 als referentiedatum gebruikt.

Geruchten over invoering

Uit eerder vrijgegeven stukken blijkt dat de (mogelijke) invoering van het fosfaatstelsel uitgebreid en in brede kring (LTO, NZO, NMV, NAJK, Natuur en Milieu, binnen het toenmalige ministerie van EZ en met Kamerleden) voor 2 juli 2015 is besproken. Er gaan sinds de invoering van het fosfaatrechtenstelsel geruchten dat sommige veehouders wisten van de invoering van het stelsel, en daarop hebben geanticipeerd door extra vee aan te voeren voor de peildatum.

De minister zegt dat bij een aantal bedrijven ongebruikelijke wijzigingen in de I&R-registratie zijn vastgesteld. Die bedrijven zijn extra gecontroleerd en is ook aan de hand van andere gegevens vastgesteld of de opgegeven dieren ook daadwerkelijk op de peildatum (2 juli 2015) op het bedrijf waren. “Als dat niet aangetoond kon worden, zijn deze dieren niet meegenomen bij het toekennen van fosfaatrechten”, stelt Schouten. Hoeveel dieren met die ongebruikelijke registraties gemoeid waren, is niet bijgehouden door RVO.

Analyses meldingen

Minister Schouten heeft RVO een nadere analyse laten maken waarbij specifiek gekeken is naar (herstel-)meldingen die zijn gedaan in het I&R-systeem in de dagen na 2 juli 2015. Uit die analyse is niet gebleken dat het aantal (herstel-)meldingen in 2015 afweek van dat van andere jaren. De minister geeft niet aan of er in de periode kort voor 2 juli 2015 sprake is geweest van ongebruikelijke meldingen, of ongebruikelijk hoge aanvoer van vee, wat zou kunnen duiden op voorkennis van de aankondiging van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.