Doorgaan naar artikel

Geen productiebeperking bij minder afzet

Foto: ANP

Foto: ANP

De overheid heeft niet de macht om aan veehouderijsectoren productiebeperkingen op te leggen, zegt landbouwminister Carola Schouten.

In antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren zegt Schouten dat het ministerie wel praat met verschillende sectoren om op vrijwillige basis tijdelijke productiebeperkende maatregelen te nemen. Het is echter aan bedrijven zelf om een advies over productiebeperking al of niet op te volgen.

Zuivel werkt aan een noodscenario

Volgens Schouten werkt de zuivel aan een noodscenario voor het geval er veel personeel zou uitvallen door ziekte. “De zuivelsector houdt rekening met de mogelijkheid van tijdelijke vermindering van de melkaanvoer als zich ernstige uitval in de verwerkingscapaciteit zou voordoen.” Vooralsnog is dat niet aan de orde.

Beheer
WP Admin