Doorgaan naar artikel

Geen realisme bij lancering boer-tot-bord-strategie

Foto: Michel Velderman

Foto: Michel Velderman

De ‘farm-to-fork’ strategie van de Europese Commissie mist realisme, vindt Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

In tijden van de coronacrisis de boer-tot-bord-strategie van de Green Deal presenteren, geeft exact weer hoe de Europese Commissie onze land- en tuinbouw, maar vooral de consumenten voorbijstreven. Bij een crisis is juist het politiek gevoel voor timing cruciaal.

Het is daarnaast belangrijk dat boeren stimulansen krijgen en niet nóg meer verplichtingen op hun bord krijgen. Voor het slagen van de deze week gelanceerde boer-tot-bord-strategie is het vooral van belang dat de Europese Commissie erkent dat er niet één ‘one-size-fits-all-oplossing’ mogelijk is voor de zeer diverse problemen waarmee elke Europese lidstaat mee te kampen heeft.

Reductie kunstmestgebruik

Denk hierbij aan het reduceren van het gewasbeschermingsmiddelen- en kunstmestgebruik. In de wandelgangen hoorden we al maanden geluiden van reductieverplichtingen tot 50%. Vooraf kan ik je al op een briefje meegeven dat dit zo niet gaat werken.

Het is belangrijk dat boeren stimulansen krijgen en niet nóg meer verplichtingen op hun bord krijgen

Het gaat erom dat je een bepaalde schaalbreedte aanhoudt. Het mag niet zo zijn dat boeren geen Europese steun kunnen ontvangen (GLB) of, erger nog, sancties krijgen opgelegd wanneer ze net niet voldoen aan het reductiepercentage. Bovendien gaat het om een eerlijke referentiedatum waarvan wordt uitgegaan.

Commissie wil verdere restricties

De Europese Commissie wil echter verdere restricties in de agrarische sector. Boeren en tuinders moeten vanuit hun ondernemerschap impulsen krijgen, geen verdere verplichtingen. Het mag niet zo zijn dat boeren in een bescherm gebied (Natura2000) reductiepercentages krijgen opgelegd door middel van contractuele verplichtingen.

De biodiversiteitsstrategie voor 2030 is zeer ambitieus en kan alleen behaald worden als iedereen samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel. We moeten realistische doelen stellen. Daarbij denk ik aan de rigide Habitatrichtlijn, die ook aanleiding was voor de stikstofcrisis in ons land. Deze richtlijn neemt neerslag en klimaatverandering niet mee.

De biodiversiteitsstrategie voor 2030 is zeer ambitieus en kan alleen behaald worden als iedereen samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel

Agrarische grond

Er gaan data rond dat 25% van de agrarische grond moet worden gereserveerd voor biologische boeren. Dit is niet realistisch. Het aandeel biologische landbouw van de totale Nederlandse landbouwgrond was 4% in 2018. Het Europees gemiddelde in 2018 was 7,7% gerealiseerd in 40 jaar. Hoe kun je dan 30% biologische landbouw realiseren in 10 jaar?

Boeren niet mee met onrealistische doelen

We krijgen boeren niet met ons mee als we onrealistische doelen stellen. Het gebruik van pesticiden en kunstmest kost landbouwers heel veel geld. Boeren en tuinders willen echt niet meer geld uitgeven dan nodig is voor hun gewasopbrengst. Juist dit soort onrealistische doelen met nog meer controles en sancties zullen onze familiebedrijven er niet van weerhouden om steeds vaker te stoppen met het maken van duurzaam, lokaal geproduceerd voedsel van wereldkwaliteit. Elke jaar stoppen duizenden Nederlandse boeren, vaak vanwege leeftijd of de stress over de enorme bureaucratie.

Ik eis daarom realistische doelen, met acceptatie van en bewustwording van de situatie op de wereldmarkt. Daarnaast zullen we juist meer aandacht moeten besteden aan het stimuleren van een gezond en duurzaam dieet. Waardering voor voedsel en boeren in onze eigen omgeving is juist nu belangrijker dan ooit!

Annie Schreijer-Pierik is lid van het Europees Parlement namens het CDA, lid van de commissies landbouw en plattelandsontwikkeling, internationale handel en visserij.

Beheer
WP Admin