Geen reden voor exportschaamte

21-01 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Haven van Rotterdam - Foto: Canva
Haven van Rotterdam - Foto: Canva

Uit- en invoer zijn weer flink toegenomen, en dat is goed nieuws.

Nee, export is geen doel op zich. En nee, het is geen expliciet overheidsbeleid om hoog in de internationale lijsten te staan. Toch is er opnieuw een record uitvoer van agrarische producten en er is niks op tegen om daar blij mee te zijn. Maar dat lijkt wel aan de hand. Heeft minister Henk Staghouwer last van exportschaamte?

Onterechte afkeer van succes landbouwproductenexport

Veelzeggend is de officiële, schriftelijke reactie van de kersverse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij zegt weliswaar onder de indruk te zijn van de inspanningen van boeren, tuinders en vissers, maar gooit het daarna in lange, wollige zinnen helemaal over de boeg van de export van ‘kennis en kunde’. Daar ligt de toekomst, volgens hem.

Prima natuurlijk, moeten we doen. Knowhow verkopen is een geweldig verdienmodel en nu al een belangrijk onderdeel van de mix van producten en diensten die vanuit ons land de wereld over gaan. Nederland als het ASML van de voedselproductie. Maar waarom zo besmuikt doen over het concrete succes van export van (al dan niet bewerkte) landbouwproducten? Deze houding komt ongetwijfeld voort uit de algemene afkeer die er lijkt te heersen van het economische succes van de agrosector, op zijn beurt weer gegrond in het onterechte idee dat export iets niet duurzaams is.

Is export wel export en wat zijn die ‘landbouwproducten’?

Voor wie niet van lange afstanden houdt en korte ketens propageert daarom twee ontnuchterende feiten. Als eerste: ruim de helft gaat naar landen om ons heen, 69% blijft in de Europese Unie. Misschien moet je dat niet eens export noemen, het is de interne markt. Ten tweede: de grootste exporteur is niet de zuivel-, groente- of vleessector, maar de sierteelt, inclusief boomteelt.

Duurzaamheid en export zijn niet per se twee kanten van dezelfde medaille en hoe je het ook wendt of keert, een goede afzet in binnen- of buitenland is cruciaal. Lucratieve export is zeker niet iets om je voor te schamen.

Meer over


Beheer