Geen verandering in stikstofplannen

23-06 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Na een hele dag debatteren is donderdag nauwelijks iets veranderd aan de stikstofplannen van het kabinet. De Kamer is echter uitermate kritisch over het gebrek aan perspectief voor boeren bij de transitie in het landelijk gebied.

Hoewel coalitiepartijen op verschillende punten kritisch zijn over delen van de brieven die minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), neemt geen van de regeringspartijen afstand van het doel: een stikstofreductie van 50% in 2030.

De kaart met de richtinggevende doelen met reductiepercentages die oplopen tot 95% was veelvuldig onderwerp van gesprek. Bijna niemand is blij met de grove indeling, ook omdat er opgaven in staan die in de praktijk onhaalbaar lijken.

Kritische depositiewaarden

CDA’er Derk Boswijk vroeg de regering om in elk geval in een aantal gebieden niet zo strak vast te houden aan de kritische depositiewaarden (de grens waarboven de stikstofneerslag natuurschade kan of gaat opleveren). Het is nu al duidelijk dat in bepaalde gebieden het nooit lukt die waarde te bereiken.

De Kamer laat zich in grote lijnen opdelen in drie groepen partijen. De stikstofontkenners (PVV, FvD), partijen die vinden dat het kabinet veel te hard van stapel loopt en terug moet keren op haar schreden (BBB, Ja21, SGP), partijen die vinden dat de stikstofaanpak geen uitstel duldt (coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en CDA) en partijen die vinden dat de aanpak strenger kan en misschien wel moet (PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren).

Banken laten meebetalen aan omslag

De SP slingerde het debat aan over de verantwoordelijkheid van banken en andere belangrijke bedrijven in de periferie in de landbouw. Kamerlid Sandra Beckerman vroeg de regering om ook banken te laten meebetalen aan de omslag die boeren moeten maken.

Zij wil voorkomen dat de € 25 miljard uit het stikstoffonds via uitkoop van boeren uiteindelijk bij de banken in de kas terecht komen. PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren ondersteunen dat pleidooi. Maar ook coalitiepartijen VVD en D66 vinden dat banken en andere bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Duidelijkheid over bijdrage industrie

De Kamer wil van het kabinet in elk geval ook duidelijkheid over de bijdrage van industrie en verkeer aan de stikstofreductie. VVD’er Thom van Campen benadrukt dat het kabinet meer aandacht moet geven aan ‘juridisch houdbare’ innovaties en niet steeds weer het instrument van onteigening op tafel moet leggen.

Ja21 en BBB presenteerden een 10-puntenplan met als een van de hoofdpunten het aantal Natura2000-gebieden te halveren, te beginnen met de kleinste gebieden. Dat voorstel kreeg geen steun van de Kamer.
Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer