Geen verbod op CO2-bedwelming varkens

24-12-2019 | Laatste update op 13-01 | |
Foto: Henk Riswick -
Foto: Henk Riswick

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in een brief aan de Tweede Kamer en de Dierencoalitie laten weten dat er voorlopig geen verbod komt op CO2-bedwelming van varkens.

Ze doelt daarbij op een verbod in Nederland maar ook een Europees verbod. Een dergelijk verbod kan er volgens de minister alleen komen als er een betere alternatieve methode is.

De minister onderschrijft het belang van het zoeken naar alternatieven, dit gaf ze in de Voortgangsbrief dierenwelzijn landbouwhuisdieren in september al aan. Het ministerie financiert onderzoeken naar alternatieve bedwelmingsmethodes. Momenteel loopt er ook een onderzoek in Schotland.

De in de Dierencoalitie verenigde dierwelzijnsorganisaties vroegen minister Schouten eind november om een verbod per 1 januari 2025.

van der Linde

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.