Geen verboden stof, wel te jonge opzet kalf

Ondanks intensievere controles heeft de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) vorig jaar weer geen enkele keer niet-toegestane stoffen aangetroffen bij vleeskalveren. Dit gebeurde zelfs ondanks een uitbreiding van het aantal stoffen dat onder het analyseprogramma valt.

Vorig jaar is het controleprogramma uitgebreid met onderzoek op onder meer biociden, wormmiddelen, kalmeringsmiddelen, peptide hormonen en metabole modulatoren, zo meldt het jaarverslag.

Boetes en sancties

Het betekent niet dat de SKV geen boetes meer oplegde. In 132 gevallen werden eigenaren beboet vanwege de opzet van kalveren jonger dan veertien dagen. Daarnaast werd in 96 gevallen een sanctie opgelegd vanwege het niet (tijdig) registreren van kalveren in het kalfvolgsysteem. Ook werd in drie gevallen een boete opgelegd aan zowel kalverhouders als slachterijen voor het slachten van koppels kalveren zonder geldig kwaliteitscertificaat. Zoiets is eerder voorgekomen. Daar werd toen vanuit de sector bezwaar tegen gemaakt, maar de geschillencommissie van de SKV heeft vorig jaar besloten om de sancties daarvoor toch te handhaven.

Een oud geschil over furaltadone bij een koppel vleeskalveren in 2013 loopt nog steeds, al is de kwestie voorlopig aangehouden.

Toename aantal koppels en dieren in België

Uit de cijfers van de SKV blijkt een verdere afname van het aantal eigenaren van aangesloten bedrijven. Ook het aantal gecontroleerde koppels is lager dan in 2018. Opvallend is wel de toename van het aantal koppels en dieren in België. De daling van het totale aantal koppels zegt niets over het aantal opgezette kalveren. Dat bleef vorig jaar stijgen (met 1,9%) naar 1,82 miljoen stuks, zowel blanke als rosékalveren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.