Geitenhouderijen aan de luchtwasser

En weer staat de geitenhouderij in de schijnwerpers. Niet omdat ze een gezond en smakelijk product levert, niet omdat het een goed renderende en groeiende sector is. Nee, weer vanwege de volksgezondheid.

De eerste keer was rond 2010. Toen raakten vooral mensen die in de omgeving van een geitenbedrijf woonden besmet met Q-koorts. Dat leidde zelfs tot sterfte van ongeveer 100 personen. Dit keer gaat het gelukkig niet over sterfte, maar wel over longontstekingen onder mensen. In gebieden met relatief veel geitenbedrijven komt 40% vaker longontsteking voor.

Verband tussen fijn stof en luchtwegaandoeningen

In 2009 is er een duidelijk verband tussen fijn stof en luchtwegaandoeningen bij mensen in de omgeving van pluimveebedrijven aangetoond. Die sector is daarna, mede hierom, gaan investeren in luchtwassers waardoor er minder fijn stof vrijkomt. Nu is er geen relatie tussen pluimvee en luchtwegaandoeningen meer gevonden. Wel een relatie met de geitenhouderij.

De kans is groot dat luchtwassers ook bij geitenbedrijven verplicht worden

Beleid rond geitenhouderijen na onderzoek

Er wordt nog geen beleid aangekondigd. Maar de toonzetting van de brief van de ministers maakt wel duidelijk dat ze beleid op dit vlak verwachten als alle onderzoeken afgerond zijn, medio 2022. Ze zijn onverbloemd positief over de bouwstop die diverse provincie voor de geitenhouderij hebben vastgesteld.

Gezien het positieve effect van de luchtwassers bij pluimvee op de volksgezondheid is de kans groot dat luchtwassers ook bij geitenbedrijven verplicht worden. Wie bouwplannen heeft, kan ze maar beter direct intekenen bij de vergunningaanvraag.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.