Skip to content

Geld voor monitor biodiversiteit

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw krijgt € 270.000 financiering.

Foto: Anne van der Woude

Foto: Anne van der Woude

De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw krijgt € 270.000 financiering voor wetenschappelijke onderbouwing van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Dit meldt Brancheorganisatie Akkerbouw, die hierin samenwerkt met Rabobank, het Wereld Natuur Fonds en Provincie Groningen.

Meer biodiversiteit

De biodiversiteitsmonitor meet prestaties van akkerbouwers ten aanzien van biodiversiteit. Hiermee kunnen ketenpartijen en andere belanghebbenden boeren belonen voor deze prestaties. Door beloningen te stapelen, wordt het voor akkerbouwers aantrekkelijker om in te zetten op meer biodiversiteit. Op diverse akkerbouwbedrijven testen de onderzoekers de hiervoor noodzakelijke indicatoren. Het is de ambitie om eind 2021 een goed onderbouwde Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw te hebben.

Wetenschappelijke onderbouwing

Experts van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut werken samen aan de wetenschappelijke onderbouwing van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), die aan de basis liggen van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. Ook onderzoeken zij de interactie tussen de verschillende KPI’s, hun gezamenlijke invloed op de biodiversiteit en uit de Biodiversiteitsmonitor voortvloeiende adviezen aan akkerbouwers om door het aanpassen van bedrijfsprocessen de score van de Biodiversiteitsmonitor voortdurend te verbeteren. Hierbij wordt samengewerkt met agrarische collectieven.

Snel delen

Petra Vos
Petra Vos

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin