Gelderland opent opkoopregeling kalverbedrijven

15-10-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Vleeskalverhouders in de provincie Gelderland kunnen tot 1 december inschrijven op een bedrijfsbeëindigingsregeling, waarvoor in totaal € 20 miljoen is uitgetrokken.

Mogelijk is een selectie van aanmelders nodig. Hierbij geldt dan dat de keuze plaatsvindt op basis van stikstofbelasting. De meest belastende bedrijven komen het eerst in aanmerking voor opkoop. Ondernemers met meerdere bedrijven kunnen ook meedoen. Per ondernemer kunnen dan maximaal vijf locaties worden opgekocht. Ook gemengde bedrijven komen in aanmerking, mits kalverhouderij de hoofdtak van bedrijvigheid is. Dit staat in een brief van de provincie aan de provinciale staten. Gedeputeerde Staten hebben er dinsdag 13 oktober over besloten.

Ook omliggende grond en woning

Het is de bedoeling dat niet alleen de stallen, maar ook de omliggende grond en de woning worden opgekocht, tenzij speciale voorwaarden worden bedongen. De provincie brengt de vrijkomende ruimte onder in de provinciale stikstofbank. De opgekochte gronden worden ook ingezet om verder te kunnen saneren en verduurzamen. De opkoopregeling was eerder dit jaar al aangekondigd.

Investeringen en modernisering

Naast de opkoop wordt ook € 10 miljoen uitgetrokken voor investeringen in en modernisering van de bedrijfstak. De provincie moet nog komen met een specifieke regeling voor dit onderdeel van het beleid. Hierover hebben Gedeputeerde Staten deze week nog niets bekendgemaakt.

Veluwe

In Gelderland, en met name op de Veluwe, staan honderden kalverbedrijven. Vooral veel oudere bedrijven veroorzaken flinke stikstofuitstoot. Dat is op de Veluwe als een van de grootste natuurgebieden van Noordwest-Europa een probleem, aldus de provincie. Gelderland heeft het Rijk ook om stikstofmaatwerk voor de Veluwe gevraagd.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.