Gelderland vraagt Schouten clementie voor melkveehouder

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland hebben minister Schouten van LNV gevraagd af te zien van een boete voor een melkveehouderij in Doetinchem over het jaar 2019, omdat de melkveehouder te weinig fosfaatrechten heeft.

Die boete zou de nekslag zijn voor het bedrijf, aldus de provincie. De melkveehouderij is – mede door toedoen van Gelderland – in grote moeilijkheden gekomen door de fosfaatwetgeving. GS hoopt dat deze actie ertoe leidt dat het vertrouwen in de overheid bij bedrijfsverplaatsingen voor natuurontwikkeling niet wordt geschaad.

Vrijwillig meegewerkt aan bedrijfsverplaatsing

In dit geval gaat het om een melkveehouder die op verzoek van de provincie vrijwillig meewerkte aan een bedrijfsverplaatsing. Zijn bedrijf lag dicht bij het Natura 2000-gebied Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo, een locatie waar de provincie bezig is met natuurherstel. In de buurt van Doetinchem vond de melkveehouder een nieuwe locatie. Op 1 juli 2015 werd begonnen met de bouw van een nieuwe stal voor 170 melkkoeien, die op 1 december 2015 klaar was.

Uitbreiding naar 170 koeien

Op peildatum 2 juli 2015 kreeg hij op basis van 70 stuks melkvee die hij op de oude locatie hield, fosfaatrechten toegekend. Volgens de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de melkveehouder echter niet aannemelijk kunnen maken waarom de uitbreiding naar 170 melkkoeien op de nieuwe locatie noodzakelijk was.

Door niet fors uit breiden, maar ook geen koeien weg te doen, heeft hij een maatschappelijk verantwoorde keuze gemaakt

Gelderse woordvoerder van landbouwgedeputeerde Peter Drenth

In het pleidooi aan Schouten stelt de provincie Gelderland dat het bedrijf werkt aan een duurzame oplossing, zodat het in 2020 over voldoende fosfaatrechten beschikt. “Deze oplossing is financieel niet haalbaar als er ook een boete moet worden betaald over 2019”, aldus de Gelderse woordvoerder van landbouwgedeputeerde Peter Drenth. “De toekomst van het bedrijf ligt nu in handen van de minister. Enige clementie mag worden verwacht, omdat het bedrijf voorafgaand aan de uitspraak van het CBb niet vermoedde dat de uitspraak zo zou luiden. Als de melkveehouder in 2019 had geanticipeerd op een negatieve uitspraak, had hij koeien moeten wegdoen en was daarmee forse inkomsten misgelopen. Als hij volledig had geanticipeerd op een positieve uitspraak, had hij het risico op een nog veel hogere boete gelopen. Door niet fors uit breiden, maar ook geen koeien weg te doen, heeft hij een maatschappelijk verantwoorde keuze gemaakt”, aldus de woordvoerder.

Unieke zaak

Het gaat om een unieke zaak volgens de provincie Gelderland. Er is geen vergelijkbaar geval, zegt de woordvoerder. “Er zijn wel heel veel andere schrijnende gevallen, maar het is de combinatie van feiten die dit geval uniek maakt.” Die combinatie van factoren is volgens Gelderland de reden dat er clementie moet komen voor de Doetinchemse melkveehouder. “Het is een bedrijfsverplaatsing met het oog op het realiseren van natuurdoelen waar de provincie een forse financiële vergoeding voor heeft verstrekt, in combinatie met het feit dat de bouw van de nieuwe stal al was aanbesteed en gestart voor 2 juli 2015. Dit, samen met een zeer groot fosfaatrechtentekort als gevolg van de uitspraak van het CBb, heeft Gelderland doen besluiten minister Schouten te benaderen.”

De melkveehouder zelf wil niet reageren op het initiatief van Gelderland, uit angst het proces tussen provincie en LNV te verstoren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.