Gelderse opkoopregeling vrijwel geheel stikstofgedreven

16-10-2020 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Stikstof bepaalt nagenoeg volledig hoe de provincie Gelderland de opkoop van oudere vleeskalverbedrijven wil vormgeven.

Alle andere overwegingen, die ook zouden kunnen gelden bij uitkoop van bedrijven, lijken amper aan de orde te kunnen komen, zo blijkt uit de Beleidsregels aankoop vleeskalverhouderijen 2020, die de provincie bekend heeft gemaakt.

Gerangschikt op stikstofuitstoot

Zo worden aangeboden bedrijven gerangschikt naar de hoeveelheid stikstof die zo uitstoten. Hoe meer stikstofuitstoot, hoe meer kans een bedrijf maakt om te worden opgekocht – als het tenminste op de Veluwe ligt. De bedrijfsactiviteiten op een gemengd bedrijf worden verder niet zozeer gewogen naar de economische waarde, als wel naar het ‘het aandeel van het houden van vleeskalveren in het bedrijf en ook gerelateerd aan de stikstofdepositie van de gehele vleeskalverhouderij’.

Lees ook: Gelderland opent opkoopregeling kalverbedrijven

Als een bedrijf weinig stikstof uitstoot, is het voor opkoop niet interessant. ‘Aankopen met een gemiddelde stikstofdepositie van minder dan 1 mol per hectare per jaar voor de Veluwe en 10 mol per hectare per jaar voor overige stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland worden niet gedaan’, vermeldt de regeling.

Grond en productierechten

De provincie is bereid om niet alleen het bedrijf te kopen, maar ook de grond en eventuele productierechten. Grond in verpachte staat wordt echter niet gekocht. Ook worden geen pachtrechten aangekocht als de verkoper grond in pacht heeft.

Onafhankelijke taxateurs

Taxatie van aangeboden bedrijven vindt plaats door twee onafhankelijke taxateurs. De provincie wil opkopen tegen de geldende marktwaarde, zo staat vermeld. LTO Vleeskalverhouderij had dat graag anders gezien, stelt voorzitter Wim Thus. De organisatie vindt dat aangekocht moet worden tegen de onteigeningswaarde.

Stimuleringspakket nog onbekend

LTO vindt het verder jammer dat niet tegelijk met de opkoopregeling ook het stimuleringspakket voor de blijvers bekend is gemaakt. Dan was gelijk het hele plaatje duidelijk geweest. Wanneer die regeling volgt, is nog niet bekend.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.