Gelderse veehouder samen met SBB natuurinclusief

Melk- en vleesveehouder Albert Hassink tekent als eerste Gelderse boer voor natuurinclusieve landbouw (NIL) met Staatsbosbeheer (SBB).

De natuurorganisatie biedt hiervoor pachtcontracten van grasland aan met een looptijd van twaalf jaar, in plaats van de gebruikelijke één jaar. Doel is om boeren die over willen stappen op NIL rendabel grond te verpachten, en tegelijkertijd de biodiversiteit op en nabij grond van SBB te vergroten. Dat meldt SBB.

Tekst gaat verder onder de tweet.

In totaal gaat Hassink 29 hectare pachten van SBB. Die extra natuurgrond kan hij op verschillende manieren pachten van SBB. In ruil daarvoor worden met hem afspraken gemaakt over activiteiten die NIL ondersteunen en tegelijkertijd de biodiversiteit op zijn landbouwgrond vergroten.

Aangepaste bedrijfsvoering

Doel van de melk- en vleesveehouder is om over langere tijd een bedrijf te hebben dat in balans is met de natuur. Onderdeel daarvan is dat hij het veevoer zoveel mogelijk zelf verbouwd, zodat de aankoop van krachtvoer minimaal is. Het vee is van het fleckviehras, waarvan het vlees op eigen erf en in de webshop verkocht wordt. Ook is er aandacht voor een productiebos en beheer van onder meer verschillende poelen, houtwallen en struwelen.

Experiment

In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) startte SBB vorig jaar een meerjarig project met als doel 40 experimenten te realiseren om boeren te helpen over te schakelen naar een vorm van landbouw die meer biodiversiteit combineert met een rendabele bedrijfsvoering. Kern daarbij is dat SBB zijn grondpositie inzet. In totaal heeft SBB 50.000 hectare grasland in eigendom. Naast Hassink zijn er sinds vorig jaar overeenkomsten getekend met boeren in Reeuwijk (Z.-H.), Woerdense Verlaat en Tienhoven (U.), Arrien (Ov.), Leutingewolde (Dr.) en Delfgauw (Z.-H.). Wageningen University & Research (WUR) monitort de projecten.

Lees ook: PBL-onderzoek: (ook) reguliere boer doet aan natuur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.