Gele kaart voor Staghouwer

24-06 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Landbouwminister Henk Staghouwer moet met een beter perspectief komen voor de landbouw.

De Tweede Kamer vindt zijn perspectiefnota volstrekt onvoldoende. De minister heeft beloofd dat hij voor Prinsjesdag met een nieuwe brief komt. Staghouwer kwam bij zijn antwoorden op vragen uit het parlement niet veel verder dan uitleggen hoe hij in de komende weken en maanden met brieven en voorstellen zal komen. Hij ging daarbij nauwelijks in op de inhoud. Dat deed fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks verzuchten dat de Kamer geen genoegen kan nemen met alleen maar ‘procesantwoorden’.

Betere en inhoudelijke plannen

“Een dikke onvoldoende, dit moet echt opnieuw. Dit is een gele kaart, het moet echt beter”, aldus Klaver. Hij diende een motie in waarin de minister wordt gevraagd voor Prinsjesdag een duidelijke brief met alle politieke keuzes voor de Nederlandse landbouw met het daarbij behorende toekomstperspectief. De motie vraagt om betere en inhoudelijke plannen met voorbeelden van uitgewerkte toekomstbestendige bedrijfsmodellen. De motie werd mede ondertekend door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en de oppositiepartijen Volt, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, BBB, SGP en Omtzigt.

Er moet meer overtuigingskracht komen om deze grote problemen aan te kunnen

“Het was geen overtuigende vertoning. Er moet meer overtuigingskracht komen om deze grote problemen aan te kunnen. Op deze manier lijkt het een administratieve exercitie”, voegde Derk-Jan Eppink (JA21) daar nog aan toe. Derk Boswijk (CDA) toonde zich teleurgesteld in de antwoorden van de minister. “Ik sta morgen voor een zaal met boeren. Wat moet ik die mensen vertellen?”

Klaver stelde dat het slechts zou leiden tot frustratie als de landbouwminister op die manier verder zou gaan. Hoewel de toon van verschillende Kamerleden verschilde, was de gehele Kamer erover eens dat de 49 pagina’s perspectieven van Staghouwer geen duidelijkheid geven aan de boeren. Er is bijvoorbeeld geen begin van een uitwerking van afspraken om de ketenpartijen mee te laten betalen aan een goed verdienmodel van de boer.

Plannen Van der Wal

Minister Christianne van de Wal (Natuur en Stikstof) werd lang niet door de gehele Kamer gesteund in haar plannen voor de vermindering van de ammoniakemissie die moet worden uitgewerkt in gebiedsplannen. De doelstelling (50% stikstofreductie in 2030) bleef ongemoeid, ook al hadden met name PVV, JA21, BBB en FvD daar problemen mee. Zowel de coalitiepartijen als GroenLinks, PvdD, PvdA en SP vinden dat er niet aan de doelen getornd moet worden. PvdD vindt dat er nog wel een tandje kan worden bijgezet.

Van der Wal zei tijdens het debat dat ze volgende maand meer duidelijkheid kan geven over de legalisering van PAS-melders. Dan zal ze de eerste resultaten hebben over de stikstofruimte die vrijkomt door de saneringsregeling van de varkenshouderij.

Alle krediet verspeeld in Brussel

Oproepen om in Brussel verandering van de eisen voor de natuur in Nederland te vragen, waren bij Van der Wal aan het verkeerde adres. Volgens haar heeft Nederland in de afgelopen decennia alle krediet verspeeld. Achtereenvolgende voorgaande ministers hebben dat ook geprobeerd, steeds zonder succes. “Europa gunt ons niets meer”, aldus Van der Wal. “We zijn op dit gebied het slechtste jongetje van de klas. Pas als we ons huiswerk hebben gedaan, kunnen we weer in Brussel aankomen.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer