Gelijke prijzen slachtkoeien in Leeuwarden

03-11 | |
Foto: Fotopersbureau Dijkstra
Foto: Fotopersbureau Dijkstra

De slachtkoeienmarkt verloopt redelijk. Het aanbod op de veemarkt in Leeuwarden bedraagt 310 slachtkoeien en daalt met 23 dieren ten opzichte van een week eerder.

Inkopers willen de dieren tegen gelijkblijvende prijzen kopen.

Veel magere koeien

In de vleeshandel zit nog niet veel beweging. Vooral in de goedkopere rundvleessoorten is de afzet moeizaam. Het aandeel magere koeien blijft groot, waardoor er meer dan voldoende van bijvoorbeeld gehakt op de markt komt. Zware, luxere slachtkoeien worden minder aangeboden, waardoor deze dieren veel vlotter worden verkocht. De kleinere bestedingsruimte bij consumenten en ook de capaciteit in de slachtsector zijn factoren die blijvende prijsdruk uitoefenen. Het aanbod van slachtkoeien loopt terug, maar gaat met horten en stoten. In de laatste week van oktober werden 10.383 slachtingen uitgevoerd, dat waren ongeveer evenveel slachtingen als in de week eerder. Toch is het sentiment in de markt een stuk positiever dan in de voorgaande periode. Voor de prijzen kan men gemakshalve uitgaan van een stabiele situatie, met mogelijk een plusje voor dikkere melkkoeien en prijsdruk bij magere koeien.

Prognose: stabiel, prijsdruk magere koeien.

Meer prijsinformatie over slachtkoeien en ander rundvee vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur


Beheer