Doorgaan naar artikel

‘Gelukkig blijft zoet water zoet’

Beregenen van aardappelen. Beregenen kost gemiddeld €9 per millimeter. - Foto: Peter Roek

Beregenen van aardappelen. Beregenen kost gemiddeld €9 per millimeter. - Foto: Peter Roek

De politiek heeft besloten om het Volkerak-Zoommeer – voorlopig althans – zoet te houden. Gelukkig maar, want de gevolgen van verdergaande verzilting, zoals voorzien is in de Programmatische Aanpak Grote Wateren, zouden immens zijn.

Verzilting is een grote bedreiging voor de Zeeuwse landbouw. In Zeeland is een groot deel van het grondwater brak. Veel boeren zijn in droge periodes afhankelijk van het Volkerak-Zoommeer om gewassen te kunnen beregenen.

Lees ook: Verzilting Volkerak-Zoommeer op de lange baan

Verschil tussen geld betalen of ontvangen

De afgelopen twee groeiseizoenen toonden dat de beschikbaarheid van water het verschil maakt tussen geld betalen of geld ontvangen. Geld betalen omdat de teelt- en rooikosten zonder extra water hoger waren dan de opbrengsten. Bij irrigatiemogelijkheden was het geld ontvangen, ondanks de extra kosten. Zo halen akkerbouwers soms zelfs met vrachtwagens water op uit het meer.

Zoetwatervoorziening wordt urgenter

Gezien de voorspelde klimaatveranderingen en daarmee verdergaande verzilting wordt de zoetwatervoorziening in de toekomst alleen maar urgenter in deze regio. Minister Schouten vindt dat er eerst een alternatieve zoetwatervoorziening moet worden bedacht en gerealiseerd voordat het Volkerak-Zoommeer mag verzilten. Een wijs besluit.

Beheer
WP Admin