‘Gelukkig stijgen de melkprijzen’

18-11-2019 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Henk Riswick -
Foto: Henk Riswick

Zo, even weer met het hoofd bij de praktijk. Tenslotte melken we elke dag en dan is het prettig om te lezen dat de zuivelmarkt het niet zo slecht doet.

De zuivelfabrieken verhogen de melkprijzen in november, maar door de vervelende stikstofdiscussie vergeet je bijna daar een beetje blij mee te zijn. En dat kan. Bovendien zijn de melkprijzen veel interessanter geworden door de lagere basisprijs en de hoge toeslagen die je kunt verdienen.

FrieslandCampina is een aardige middenmotor met vooral een goede basisprijs.

Even een voorbeeld. Als je, zeg maar, bulkmelk levert, krijg je de basisprijs. Ik hoor boeren in gedachten zeggen: ‘bulkmelk bestaat niet. Melk is wit en als het goed zit met het celgetal, vrij van antibiotica enzovoort, is het geen bulk maar een waardevol product. Zowel te gebruiken als eindproduct of als grondstof.’ Dat lijkt waar, maar het is een verouderde gedachte. Kijk maar in de winkel en zie hoeveel soorten melk- en zuivelproducten er zijn. Overal staan bijzondere kenmerken op; weidemelk, biologisch, PlanetProof, VLOG-melk en weet ik wat voor aanduidingen. Dat moeten de producenten kunnen waarmaken. Ze verwijzen daarbij naar kenmerken van de basismelk. Die moet ook zo zijn geproduceerd. Dan komt de boer in beeld en voor zijn inspanningen krijgt hij toeslagen.

Basisprijs is bulkprijs

Melk die niet met een speciaal kenmerk wordt afgezet, vraagt geen extra inspanning van de veehouder. Die krijgt dan ook geen toeslagen maar de basisprijs, die je net zo goed bulkprijs kunt noemen. Deze melk wordt grotendeels gebruikt voor export, de bestemming voor het overgrote deel van onze kaas, melkpoeder enzovoort. Bulk dus.

Bij deze basis- of bulkprijs zie je bij de diverse zuivelondernemingen forse verschillen. Cono is in november de beste met een prijs van € 35,10 per 100 kilo. DOC is de laagste met € 31,75. Daartussenin zweven FrieslandCampina, Bel Leerdammer en A-ware.

Unieke kansen voor veehouders

Profiteer je van alle toeslagen, dus de maximaal te behalen toeslagen, dan is Cono met € 39,60 weer de hoogste. Gevolgd door Bel Leerdammer met € 38,46, A-ware derde met € 37,75 en FrieslandCampina met € 37,46.

Twee voorlopige conclusies: FrieslandCampina is een aardige middenmotor met vooral een goede basisprijs. Die wordt dus lager als de voorstellen voor herziening van de melkprijssystematiek doorgaat. Dan moeten de toeslagen stijgen om de vroegere functie van prijszetter weer terug te krijgen.

Dan de tweede conclusie. Voor veehouders liggen hier unieke kansen om de melkprijs op te krikken. Zowel door te wisselen van zuivelonderneming als door op het eigen bedrijf te werken aan omstandigheden, die de toeslagen opleveren.

Dan schiet me nog een derde conclusie door het hoofd: misschien is er op het eigen bedrijf wel meer te verdienen dan met actie voeren, met de trekker of aan de overlegtafel. Waarbij ik me realiseer dat Hanna meteen zou zeggen: “beide zijn nodig.”

Meer informatie over voorschotmelkprijzen van diverse zuivelbedrijven vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Meer over


Beheer