Doorgaan naar artikel

Gemengde bedrijven nieuwe stijl op komst?

De aandacht voor diversiteit in teelten neemt toe, signaleert columnist Cindy van Rijswick, denk aan strokenteelt. - Foto: Bert Jansen

De aandacht voor diversiteit in teelten neemt toe, signaleert columnist Cindy van Rijswick, denk aan strokenteelt. - Foto: Bert Jansen

Vorige week las ik ergens dat de schoudervulling weer in de mode komt. Als ik foto’s van mezelf als tiener zie met schoudervulling, had ik dat nooit kunnen denken. Vreselijk. Toch is het goed om niet alleen vooruit te kijken, maar ook achteruit. We kunnen veel leren van het verleden.

Eigenlijk is het raar dat we mooie of goed werkende dingen soms helemaal vergeten en pas jaren later weer opnieuw ontdekken of waarderen.

Herwaardering van voedsel

In de land- en tuinbouw zie je ook dat de geschiedenis zich op bepaalde vlakken herhaalt. Zo lijkt er aan de consumentenkant een opleving en herwaardering te zijn van ‘vergeten groenten’, streekproducten en de eigen moestuin. Daarnaast herontdekken veel mensen het koken met verse producten in plaats van met pakjes, zakjes en blikvoer.

Sommige dingen zijn wel echt verleden tijd. Ik zie de gemiddelde Nederlander niet terugkeren naar een eetpatroon waarin we alleen maar lokale (seizoens)producten eten. En dat hoeft ook niet. Geholpen door techniek kunnen producten makkelijk (en duurzaam) jaarrond bewaard worden.

Combineren van teelten

In de teelt zie je eveneens dat bepaalde zaken weer terugkomen. Zo neemt de aandacht voor diversiteit weer toe. Denk aan strokenteelt waar meerdere gewassen op een enkel perceel staan. Of het combineren van bijvoorbeeld notenteelt met het houden van vee. Daarnaast staan voedselbossen meer in de belangstelling.

Het op allerlei manieren combineren van (veel) teelten kan bijdragen aan de biodiversiteit en het verminderen van kunstmest- en gewasbeschermingsmiddelengebruik. En door moderne technologie is zo’n systeem makkelijker te managen dan vroeger.

Gemengde bedrijven nieuwe stijl

Die lijn doortrekkend verwacht ik dat we ‘gemengde bedrijven nieuwe stijl’ gaan krijgen. Juist bij de grotere land- en tuinbouwbedrijven. Nu zijn veel grote groente- en fruitbedrijven hypergespecialiseerd in slechts één gewas, soms zelfs in één variëteit. Dat is best wel risicovol. Een andere activiteit of een ander gewas kan voordelen hebben, zoals het spreiden van marktrisico’s, het beter inzetten van de arbeid of het creëren van een kringloop op het bedrijf.

In oude jaargangen zoeken naar interessante bedrijfsmodellen

Eigenlijk zouden we de oude jaargangen van vakbladen als Groenten & Fruit eens moeten bestuderen om te kijken of daar nog interessante werkwijzen, bedrijfsmodellen of teelttechnieken in staan waar ondernemers van nu iets van kunnen leren. Sommige werkwijzen waren in het verleden misschien niet meer economisch haalbaar, maar kunnen door inzet van huidige of toekomstige techniek wel weer mogelijk of kansrijk zijn.

Beheer
WP Admin