Gemiddelde Europese melkprijs stijgt boven € 55

06-01 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De berekende Europese melkprijs in november van vorig jaar stijgt € 1,09 tot gemiddeld € 55,09 per 100 kilo standaardmelk. Dat blijkt uit de maandelijkse publicatie van EDF-ZuivelNL Internationale melkprijsvergelijking.

Ten opzichte van november 2021 is dat bijna 46% hoger. De stijging van de gemiddelde melkprijs komt vooral door de forse toename van de melkprijs van het Spaanse Capsa Food. Deze steeg met maar liefst € 10,29 ten opzichte van een maand eerder tot € 60,80 per 100 kilo melk. De meeste andere melkprijzen stegen beperkt of bleven stabiel. Alleen de melkprijzen van Milcobel en Sodiaal daalden in november.

Melkjaar 2022 ongekend

In het rapport wordt teruggeblikt op 2022 als melkjaar en is de conclusie dat de gemiddelde melkprijzen bijna 40% hoger liggen dan een jaar eerder. Het grootste verschil in melkprijs is bij het Ierse Kerry Agribusiness, waar de melkprijs maar liefst 58% hoger ligt. Milcobel en DMK volgen met allebei 51%. De mogelijke verklaring van deze grote stijging wordt gezocht in hun productfolio met relatief meer basisproducten (boter en mageremelkpoeder) en de export hiervan.

Franse zuivelverwerkers blijven achter

De kleinste verschillen met een jaar eerder zijn bij Sodiaal en Danone, waar de prijzen slechts 17% hoger uitkomen. Ten opzichte van het Europese gemiddelde blijven de Franse zuivelverwerkers in 2022 met zo’n € 11 flink achter met hun melkprijs. De schrijvers merken in het rapport op dat bij met name coöperaties, de definitieve uitbetalingsprijs nog kan veranderen door eventuele nabetalingen.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur


Beheer