Genoeg boeren willen wel stoppen

07-01 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Geld masseert de ziel. Dat zien we straks bij veel boeren als de miljarden euro’s beschikbaar komen om bedrijven uit te kopen.

Die miljarden zijn er niet om de boeren een plezier te doen, maar om woningen te kunnen bouwen en wegen aan te leggen. Als bijproduct nog een stuk natuur er bij. Ziedaar een prima mix om de burgers (stemmers) in de Randstad voor zich te winnen.

Waardering groter

Dat lukt wel. De laatste jaren is het fijne beroep van boer gereduceerd tot milieuvervuiler en dierenkweller. Althans in de ogen van de Randstedeling. Op het platteland is de waardering groter, maar ook daar wordt het moeilijker. De boer moet nostalgisch het bedrijf voeren en vooral niet uitbreiden. Dan komen de nieuwe plattelandbewoners in actie. Kijk maar eens naar de reacties op uitbreidingsplannen. Dan komt de buurman, die zo graag ‘buiten’ wilde wonen, in verzet. Hij port anderen op en plotseling heeft de ondernemende boer een probleem.

Stilstand betekent achteruitgang en op den duur het einde

Daardoor en door andere negatieve ontwikkelingen zijn er veel bedrijven zonder opvolger. Vaak stilstaande bedrijven omdat uitbreiden onmogelijk wordt gemaakt. Stilstand betekent achteruitgang en op den duur het einde. Dus komen er veel bedrijven te koop als de overheid met een zak geld rammelt.

Prijzen stijgen versneld

Dat is aantrekkelijk voor de stoppende boer, vooral als de prijzen van grond versneld gaan stijgen. Daar is niemand mee gediend. Voor de blijvers wordt het moeilijker om grond bij te kopen voor uitbreiding. Verpachters zien hun bezit ongezond in prijs stijgen, maar het rendement op het vermogen daalt. Kortom grond kopen om te verpachten wordt nog onaantrekkelijker. Terwijl het wel gewenst is om meer grond in handen van verpachters te krijgen. Ook minder kapitaalkrachtige bedrijven kunnen dan uitbreiden.

Ik pleit voor een soort van waardevast pensioen voor het leven

Daarom voel ik voor een uitkoop van bedrijven, waarbij de stoppers niet worden bedolven onder geld. Naast een vergoeding voor de grond pleit ik voor een soort van waardevast pensioen voor het leven als de grond uit productie worden genomen.

Doel: geen prijsopdrijving grond en een levenslang inkomen voor de boer.
Beheer