Geplande gasleveringen VS geannuleerd

30-06-2020 | Laatste update op 06-05 | |
Uit de VS komt nog maar de helft van de schepen met vloeibaar gas. - Foto: ANP
Uit de VS komt nog maar de helft van de schepen met vloeibaar gas. - Foto: ANP

De prijzen van gas en stroom zijn lichtjes doorgestegen, olie werd afgelopen week goedkoper. De VS exporteert LNG nog maar op halve kracht.

De neerwaartse druk op daggas is licht gestegen, waardoor de prijs weer iets is gedaald. Het zijn op dit moment echter voornamelijk koersrimpels op een laag niveau. De druk is ontstaan door een ruimer aanbod van gas vanuit Noorwegen en Rusland.

Verminderd aanbod van LNG

Het verminderde aanbod van LNG heeft nauwelijks effect gehad op de prijsvorming. De Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) heeft aangegeven dat meer dan zeventig ladingen LNG vanuit Amerika zijn geannuleerd voor leveringen in juni en juli, en dat meer dan veerti ladingen zijn geannuleerd voor leveringen in augustus. Op basis van het aantal geannuleerde ladingen verwacht de EIA dat de Amerikaanse LNG-exportcapaciteit in juni, juli en augustus 2020 op minder dan 50% zal worden benut. Bij de langetermijncontracten van gas is een lichte stijging te zien, wellicht als gevolg van stijgende beurzen en oliecontracten.

Brusselse ambities waterstof

De Europese Commissie heeft ambitieuze plannen op het gebied van (groene) waterstof. Brussel koerst op 40 GigaWatt aan opgesteld elektrolysevermogen in 2030. Deze voornemens zullen miljarden euro’s aan publieke en private investeringen vergen. Beoogde afnemers zijn de industrie en de mobiliteit.

Flinke groei productie van groene stroom nodig

Tussen 2030 en 2050 kan hernieuwbare waterstof op grote schaal worden toegepast, ook in sectoren die tot die tijd lastig los te maken zijn van fossiele brandstoffen, zoals de luchtvaart. Dat betekent wel dat er een flinke groei nodig is van de productie van groene stroom. Om deze doelen te bereiken, is veel geld nodig. Tot 2030 gaat het om naar schatting € 15 miljard aan investeringen in elektrolyse. In diezelfde periode moet er nog eens een bedrag tussen de € 50 miljard en € 150 miljard worden uitgegeven aan de opschaling van groenestroomproductie.

Minimumprijs voor CO2-emissierechten

CO2-emissierechten houden momenteel het (te) hoge niveau van € 25 per ton vast. Geruchten over een wettelijke minimumprijs zijn daar onder andere de oorzaak van. Het gevolg hiervan is dat een opwaartse druk op de langetermijncontracten is ontstaan. Berichtgeving omtrent een mogelijke bodemprijs zal hierdoor wellicht richting kunnen gaan geven aan de koers van de emissieprijzen.

Meer stroomvraag door warm weer

Het warme weer van de afgelopen week zorgde voor hogere prijzen van de daghandel in elektra dan we de laatste tijd gewend waren. Tijdens de warme dagen was er voldoende zon, maar omdat zonnepanelen een teruglopend rendement hebben als gevolg van warmte, resulteerde dit in een lagere opwek. De vraag naar elektra was uiteraard hoger door de veelvuldig gebruikte airco’s.

De kerncentrale van Fessenheim in de Elzas is inmiddels definitief buiten gebruik gesteld. - Foto: EPA
De kerncentrale van Fessenheim in de Elzas is inmiddels definitief buiten gebruik gesteld. - Foto: EPA

Oudste nog werkende kerncentrale buiten bedrijf gesteld

In Frankrijk wordt deze week de oudste nog werkende kerncentrale definitief buiten bedrijf gesteld. In de drukwaterreactor van Fessenheim in de Elzas is maandagavond 29 juni het licht langzaam uit gegaan. De stillegging werd dinsdagochtend voltooid. Het eerste reactorblok van het complex aan de Rijn, dat sinds eind 1977 elektriciteit produceerde, werd al in februari uitgeschakeld. Nu volgt de laatste.

Vraag naar benzine en olie neemt af

In New York neemt het aantal besmettingen met Covid-19 af, maar in andere staten in de VS nemen ze juist fors toe. Een gevolg hiervan is dat de vraag naar onder andere benzine en olie afneemt en dat is te zien in de cijfers van de EIA. De prijs van olie is afgelopen week gedaald, mogelijk als gevolg van de toenemende voorraden en de toenemende zorgen over het herstel van de economie. In China heeft de centrale overheid afgelopen weekend bekend gemaakt dat ze de economie een extra financiële injectie zal geven om zo de boel draaiende te houden. De vraag is of dit stand zal houden. De zorgen hierover nemen de laatste tijd toe.

Olievoorraad groeit ondanks lagere productie

De olievoorraden nemen mondiaal nog steeds toe ondanks de productiebeperkende maatregelen van de OPEC en zijn bondgenoten. Binnenkort staat er weer een vergadering gepland om te besluiten of de beperkende maatregelen nog langer noodzakelijk zijn. Het feit dat de voorraad toeneemt is een lastig gegeven omdat hieruit af te leiden is dat de huidige beperking nog niet voldoende is. De gedachte achter de vergadering was om juist meer te gaan produceren, waardoor een besluit moeilijk te nemen zal zijn. Ook zal het de verhoudingen van de bondgenoten onder druk zetten met alle gevolgen van dien.

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

de Bruijn
Sjors de Bruijn Analist energiebureau Nife
Meer overBeheer