Gerichte aanpak criminele middelenhandel

Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

Criminele organisaties die handelen in illegale en vervalste gewasbeschermingsmiddelen moeten gericht worden aangepakt. Zo mogelijk moeten zwaardere straffen worden opgelegd.

De Tweede Kamer heeft landbouwminister Carola Schouten dinsdag opgedragen daar werk van te maken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet samen met andere betrokkenen een plan van aanpak opstellen om de criminele handel in gewasbeschermingsmiddelen aan banden te leggen. Volgens CDA‘er Derk Boswijk, eerste indiener van een motie waarin de regering wordt opgeroepen in actie te komen, is de wetgeving en handhaving nu vooral gericht op individuele telers, “waardoor criminele organisaties buiten schot blijven.”

Als het aan de Tweede Kamer ligt, moet er in elk geval gekeken worden naar extra mogelijkheden voor inspecties en handhaving.

De motie werd ingediend door het CDA met steun van ChristenUnie, D66 en VVD. De gehele Kamer steunt de motie.

Gevolgen gezondheid na blootstelling bestrijdingsmiddelen

De Tweede Kamer heeft de minister ook gevraagd een langetermijnstudie te doen naar de gezondheidsgevolgen van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen.

BBB opperde per motie het idee om polarisatie en valse framing op het gebied van gewasbescherming tegen te gaan en de “maatschappij goed en gestaafd met feiten en cijfers te informeren over de voor- en nadelen van gewasbeschermingsmiddelen”. Die motie kreeg steun van SGP, JA21, FvD en de groepen Den Haan en Van Haga – onvoldoende om te worden aangenomen.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer