Gesprek voor de bühne, maar wel van belang

30-01-2020 | Laatste update op 08-11 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Een informele heisessie moest het zijn: het gesprek tussen boeren, natuurorganisaties en premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten.

Rutte had voor de gelegenheid onder zijn spijkerbroek knaloranje gympen aangetrokken, om de informaliteit nog maar eens te benadrukken. De ruim vertegenwoordigde pers, de beveiliging en de gevoeligheid van het onderwerp, zorgen echter niet bepaald voor een informele sfeer.

“Het gesprek schuurde af en toe flink”, was het statement van Rutte en Schouten na afloop van het gesprek. De boeren en de natuurorganisaties hadden hun standpunten nog eens uitgelegd en dat daar verschil van mening is, is zonneklaar.

Samenwerking

Over het toekomstperspectief en de inzet van verschillende sectoren verschillen de meningen nogal, net als over het tempo waarop maatregelen moeten worden genomen.

De deelnemers van het gesprek waren desondanks na afloop positief. Rutte zei dat, ondanks de schurende gesprekken, aan het eind wel consensus ontstond. Hij doelde waarschijnlijk op de conclusie dat partijen moeten samenwerken om tot een oplossing voor de stikstofperikelen te komen, want over concrete maatregelen werd niet gesproken.

Als je samen verder moet, zul je elkaar ook moeten weten te waarderen

Natuur en boer

Ondanks de positieve eerste woorden van de deelnemers na afloop van het gesprek, was de ondertoon wel duidelijk: natuur en boer staan nog ver uit elkaar. “Het is belangrijk om in tijden waarin het lijkt alsof we allemaal tegenover elkaar staan, even herbevestigen dat we allemaal, boeren, burgers, buitenlui en natuurbeschermers, gebaat zijn bij een goede en veerkrachtige natuur”, aldus Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. LTO-bestuurder Dirk Bruins was blij dat de natuurorganisaties enig begrip lijken te krijgen voor de inzet die vanuit de landbouw al is gedaan. “Als je samen verder moet, zul je elkaar ook moeten weten te waarderen”, benadrukt hij.

MOB ook bij het gesprek aanwezig

De samenstelling van de tafel was zeer divers. Terwijl vanuit de boerenkant de gematigde belangenclubs als LTO, NAJK, POV en BoerenNatuur aan tafel zitten, is het spectrum vanuit de natuurclubs breder: naast de traditionele partijen als Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Landschappen NL namen ook Stichting Behoud de Peel en Milieugroep MOB, die vooral via rechtszaken werkt, deel aan het gesprek.

Farmers Defence Force

De actiebereide Farmers Defence Force (FDF) wilde niet mee doen met dit ‘gesprek voor de bühne’, zoals voorman Jeroen van Maanen het typeerde. De deelnemers aan het gesprek wilden niet echt reageren op de afwezigheid van de nieuwe boerenclub. Dat er een gevoeligheid ligt, is duidelijk. “‘The coalition of the willing’ zat aan tafel en daar gaat het om”, zegt Alex Datema van BoerenNatuur. De organisaties hebben volgens hem gekeken hoe ze samen kunnen zorgen dat er ook echt wat gaat gebeuren in het landelijk gebied. “Het was een constructief gesprek, vooral kijken hoe we elkaar kunnen vinden om zo aan oplossingen te werken. Het verschil tussen boeren en natuur ligt in het verleden, in de toekomst willen we samen werken aan oplossingen”, zegt hij.

Geen vooruitgang geboekt

De concrete vraag of er nu vooruitgang is geboekt in het stikstofvraagstuk, moet met ‘nee’ worden beantwoord. Dat is precies wat FDF had verwacht. Het gesprek tussen het kabinet en de landbouwcoalitie over concrete maatregelen vindt volgende week plaats. De sessie in Kootwijk was nuchter gezien misschien voor de bühne, maar politiek gezien is het wel belangrijk. “Als je dingen wil bereiken, zul je wel aan tafel moeten komen. Daarom is het wijs om toch mee te praten”, reageerde Schouten.

Door aanwezig te zijn bij dit soort gesprekken toon je bereidheid en verlaag je de drempel om te overleggen. Er wordt in Nederland veel gepolderd. Die gesprekken kosten tijd en lijken niet altijd zinvol, maar dat is wel hoe in Nederland politiek wordt bedreven. Maatregelen worden genomen als daar breed draagvlak voor is. En dat draagvlak wordt aan de vergadertafels gepolst.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer