Skip to content

Geüpcyclede ingrediënten en producten het nieuwe normaal in 2030

Maar wat is upcycling precies? Het betekent dat we bij voedselproductie eerst kijken naar aanwezige reststromen die ingezet kunnen worden voor nieuwe ingrediënten of producten, in plaats van nieuwe grondstoffen te gebruiken, zegt Jolijn Zwart - Van Kessel.

Upcycling

Foto: Canva

Waarom gebruikte mijn oma altijd alle voedselrestjes voor een nieuwe maaltijd, terwijl dat principe in veel westerse voedselsystemen verloren is gegaan? Niet alleen in onze eigen keukens, maar vooral ook op productieschaal? Dit circulaire denken en werken wil ik weer terugbrengen in het voedselsysteem.

Bij Foodvalley werken we in het innovatieveld circulaire agrifood aan voedselzekerheid en het voorkomen van verspilling door het optimaliseren van totaalgebruik van grondstoffen. We focussen op het upcyclen van reststromen naar voedsel, om zo voedselverliezen te minimaliseren en verspilling te voorkomen. Dit is essentieel, want wereldwijd wordt nog steeds 25-30 procent van het geproduceerde voedsel verspild tussen boer en bord. Het voorkomen hiervan heeft een positieve klimaatimpact.

Wat is upcycling?

Maar wat is upcycling precies en hoe draagt het bij aan positieve impact? Het betekent dat we bij voedselproductie eerst kijken naar aanwezige reststromen die ingezet kunnen worden voor nieuwe ingrediënten of producten, in plaats van nieuwe grondstoffen te gebruiken. In de recent verschenen Position Paper ‘Upcycled Food and Ingredients’ hebben Foodvalley Upcycling Community partners, wetenschappers, overheden en retailers samen gedefinieerd wat upcycling inhoudt in Europa en hoe dat verschilt van de VS. Ze benoemen in de Position Paper barrières en kansen om te werken aan een optimaler gebruik van onvermijdelijke voedselverliezen.

Retailers en voedselproducenten zullen geüpcyclede ingrediënten moeten opnemen in hun standaard procedures bij inkoop

Bijdragen

Van bedrijven in de agrifoodsector verwachten we dat ze circulair gaan werken, elkaars reststromen beter weten te vinden en hergebruiken. Retailers en voedselproducenten zullen geüpcyclede ingrediënten moeten opnemen in hun standaard procedures bij inkoop. Overheden kunnen bijdragen door regelgeving te maken die experimenteren en meer toepassing van geüpcyclede ingrediënten stimuleert.  Agrogrondstoffenverwerkers spelen een cruciale rol bij het veilig verwerken van reststromen en het beschikbaar maken voor voedselproducenten. Data-uitwisseling en transparantie zijn hierin essentieel, en AI kan ondersteunen bij het vinden en combineren van upcyclede ingredienten.

UPcycled4Food

In ons nieuwe UPcycled4Food Initiatief werken we samen met partijen uit de gehele waardeketen aan innovatieve technieken om veilig en smakelijk geüpcycled voedsel te maken. Op 18 juni jl. hebben we gezamenlijk de ambitie uitgesproken dat  geüpcyclede voedingsproducten en ingrediëntengebruik het nieuwe normaal wordt in 2030. Net zoals het voor mijn oma altijd normaal is geweest om voedsel niet te verspillen maar restjes te hergebruiken. Wil je als bedrijf meewerken aan deze ambitie? Veel organisaties hebben zich al aangesloten en meedoen kan nog steeds. Stuur me gerust een bericht!

Snel delen

Jolijn Zwart - Van Kessel
Jolijn Zwart - Van Kessel

Innovation Lead Circular Agrifood bij Foodvalley NL

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin