Geurpalen in plaats van gif tegen knaagdieren

12-11-2019 | |
Geurpalen rondom stallen zijn een nieuwe manier om muizen en ratten te weren zonder gebruik van gif. - Foto: Bert Jansen
Geurpalen rondom stallen zijn een nieuwe manier om muizen en ratten te weren zonder gebruik van gif.

Met de introductie van geurpalen om muizen en ratten te weren, heeft Agro Pest Control (APC) een nieuwe stap gezet in de bestrijding van muizen en ratten zonder gebruik van gif.

“Wij werken aan het opstellen van bestrijdingsplannen zonder gif”, zegt Joan Rooijakkers, commercieel directeur van APC. In die plannen speelt het weren van knaagdieren een belangrijke rol. “Wering is nu nog een ondergeschoven kindje bij de bestrijding van plaagdieren.”

APC, dochteronderneming van MS Schippers, biedt met de zelfontwikkelde geurpalen een alternatief voor bakken (met gif) en klemmen. Het bedrijf speelt daarmee in op de verandering in de biocide-wetgeving die in 2023 in werking treedt. APC werkt mede vanwege die aanstaande verandering al langer aan een biologische oplossing van het vliegen- en muizen- en rattenprobleem op veebedrijven.

Drie vogelzones aangelegd in plaagdierbeheersplan

In het plaagdierbeheersplan waaraan APC werkt, worden rondom een (pluim)veebedrijf drie zônes aangelegd:

  • A een natuurlijke zone voor vogels (insecten- en rattenvangers)
  • B een natuurlijke barrière met beplanting
  • C zone van wering en monitoring. Het APC-plan verhoogt de biodiversiteit op een agrarisch bedrijf

In vogelzone A worden schuilplaatsen gecreëerd en nestkasten voor vogels opgehangen.

In de B-zone worden planten en struiken geplant die vliegen en insecten weghouden.

Voor zone C, het dichtst bij de stal, heeft APC afgelopen juli recent de geurpalen geïntroduceerd.

Hoe werken de geurpalen?

In de ongeveer 20 centimeter hoge palen zit een vloeistof, een etherische olie met een geurstof waaraan muizen en ratten een hekel. Doordat de etherische olie vervluchtigt, komt de geurstof vrij. Deze wordt door regen en wind verspreid. Muizen en ratten mijden deze stof.

APC heeft deze geurpalen inmiddels op 10 tot 15 bedrijven rondom de stallen geplaatst. Daar onder zitten ook de drie HyCare test- en onderzoeksbedrijven van MS Schippers voor melkvee, varkens en pluimvee.

De geurpalen worden geplaatst om de 15 meter, afhankelijk van het stalontwerp. “Voor stallen met bijvoorbeeld deuren in de zijmuur, zijn enkele extra geurpalen nodig.”

De geurpalen komen vanaf januari volop beschikbaar. Ze gaan deel uit maken van een bestrijdingsplan waarbij APC drie keer per jaar controleert of er nog voldoende middel in aanwezig is en dat aanvult. Binnen de C-zône worden nog wel bakken en klemmen geplaatst om muizen en ratten te monitoren.

Strenge voorwaarden middelengebruik

In de nieuwe biocide-wetgeving staan strenge voorwaarden voor het gebruik van middelen op basis van anticoagulantia (bloedverdunners) voor de bestrijding van ratten en muizen. Deze middelen zijn zeer giftig en moeilijk afbreekbaar. Daardoor is het risico op ‘doorvergiftiging’ voor roofvogels, marterachtigen en huisdieren groot. Bovendien is er bij veelvuldig gebruik kans op resistentie.

Gebruik van deze stoffen door particulieren wordt verboden. Alleen plaagdierbestrijders en boeren die hiervoor zijn gecertificeerd, mogen deze middelen nog toepassen.

Bijleveld
Hans Bijleveld Redacteur Pluimveehouderij
Meer over


Beheer