Glanbia ziet winst door corona 20% inzakken

24-02 | |
Siobhán Talbot, CEO van Glanbia. - Foto: Eyevine
Siobhán Talbot, CEO van Glanbia. - Foto: Eyevine

Het Ierse voedings- en ingredië ntenbedrijf Glanbia heeft de winst vorig jaar met 20% zien dalen naar € 143,8 miljoen. Glanbia verwacht wel dat de coronapandemie dit jaar langzaam uitdooft en dat er daarom weer betere resultaten geboekt kunnen worden.

Samenwerking met A-ware

Glanbia draaide een omzet van ruim € 3,82 miljard. De vergelijkbare omzet ging met 1,8% omhoog. Vooral de afdeling voedingsstoffen en ingrediënten draaide afgelopen jaar goed. De verkopen van prestatievoeding, waar Glanbia de laatste jaren veel in heeft geïnvesteerd, stonden echter zwaar onder druk door het wegvallen van veel sportmogelijkheden. CEO Siobhán Talbot stelt wel dat de prestaties in de tweede jaarhelft verbeterden. “We bleven ook werken aan onze strategische agenda door belangrijke vooruitgang bij het transformatieprogramma, inclusief de afronding van de bouw van twee nieuwe grootschalige joint-ventureprojecten.” Bij één van die projecten gaat het om een nieuwe fabriek voor gouda-achtige kaas in samenwerking met het Nederlandse Royal A-ware.

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.