Glastuinbouw verduurzaamt niet snel genoeg

26-11-2019 | |
Foto: ANP -
Foto: ANP

De glastuinbouw zet stappen om minder afhankelijk te worden van gas, maar zal het doel van CO2-emissie voor 2020 niet halen. Dat is de uitkomst van Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2018 van Wageningen University & Research.

Het aandeel van aardgas in de energievoorziening daalde in de periode 2010-2018 van 88 naar 81%. Desondanks blijkt uit deze monitor dat het niet lukt de CO2-emissie verder terug te brengen. De CO2-uitstoot is stabiel sinds 2014 en ligt 1,1 Mton boven het doel voor 2020 (4,6 Mton).

Heffingen voor glastuinbouw op basis van monitor

Deze monitor is belangrijk, omdat mogelijke CO2-heffingen voor de glastuinbouw hiervan worden afgeleid. Die heffingen liggen voor de hand. De intensivering van de teelt heft het effect van energiebesparing op, concluderen de onderzoekers. Het energieverbruik berekend per product nam in 2018 ook niet af.

Verklaring voor verschil met cijfers PBL

De CO2-berekening van de glastuinbouw is complex met meerdere monitoren. Vorige maand concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nog dat de glastuinbouw in 2020 2,3 Mton boven het doel van 2020 zou blijven. Deze cijfers van Wageningen met een verwachte overschrijding van 1,1 Mton houden echter rekening met areaalcorrectie en het gebruik van warmtekrachtkoppeling (wkk).

De wkk-generatoren produceren elektriciteit, warmte en CO2 uit gas. In 2018 was het gunstig voor telers om de wkk langer aan te zetten. De warmte en CO2 gaan de kas in, de elektriciteit wordt aan het net geleverd. Die elektriciteit was in 2018 genoeg voor 8% van de Nederlandse consumptie, waarmee 1,6 Mton CO2-emissie werd vermeden. Dat CO2-voordeel wordt echter niet toegerekend aan de glastuinbouw.

Duurzame energie in glastuinbouw

Andere belangrijke cijfers in de monitor zijn het gebruik van duurzame energie. In 2018 groeide het aandeel duurzame energie in het totaal energiegebruik met 0,9 procentpunt naar 7,3%. Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw is vrijwel gelijk aan het aandeel in Nederland als geheel. Aardwarmte zorgt voor 48% van de toegepaste duurzame energie.

Zo wordt bepaald of glastuinbouw CO2-heffing krijgt

Voor de CO2-heffing voor glastuinbouwbedrijven wordt twee jaar na een kalenderjaar bepaald of de sector in dat jaar een overschrijding heeft gehad. Zo ja, dan vindt verrekening plaats. Deze verrekening houdt in dat de totale kosten van de overschrijding gedeeld worden over alle kubieke meters aardgasverbruik in de sector (verrekenprijs per m3 aardgas).

Iedere onderneming ontvangt vervolgens een factuur, waarvan het bedrag wordt bepaald door het aardgasverbruik van dat jaar te vermenigvuldigen met de verrekenprijs.

Verheul
Jeroen Verheul Redacteur
Meer over


Beheer