Glastuinder heeft streepje voor bij Inspectie SZW

18-06-2021 | |
Aspergeteelt. De inspectiecijfers over 2020 in Agrarisch en Groen laten een ongewoon beeld zien door corona. Foto: Koos van der Spek
Aspergeteelt. De inspectiecijfers over 2020 in Agrarisch en Groen laten een ongewoon beeld zien door corona. Foto: Koos van der Spek

Waar Glastuinbouw Nederland voortvarend werkt aan veiligheid voor personeel en eerlijk werk, mist de Inspectie SZW die inzet bij vertegenwoordigers van de vollegrondsteelt. Risicogericht inspecteren richt zich daarom meer op bijvoorbeeld de aspergeteelt.

In het jaarplan van de Inspectie SZW is dit jaar speciale aandacht voor vollegrondsgroenten, glastuinbouw én fruit. De zaken die via persberichten naar buiten kwamen hadden echter veelal te maken met asperges. De grootste zaak was die van de vijftig Roemenen die in het Limburgse Linne bij een aspergeteler in te krappe en onveilige ruimtes moesten wonen.

Veilig en eerlijk werk

Jane Tijssen, programmaleider Agrarisch en Groen van de Inspectie SZW, wijst op verschil tussen glastuinbouw en vollegrondsgroenteteelt. “Ik zie in veel sectoren zoals de glastuinbouw dat zij actieve verantwoordelijkheid nemen. Dat een plan gemaakt wordt voor veilig en eerlijk werk en dat gepoogd wordt leden mee te krijgen. Zij hebben daar ook iemand voor in dienst. Voor de aspergeteelt heb ik in mijn netwerk geen aspergekoepel zitten om gesprekken te voeren waar het beter kan en hoe dat dan moet. Binnen LTO zijn er verschillen tussen afdelingen.”

‘Sterke concurrentie en onder druk staande prijzen’

Die verschillen kunnen ook te maken hebben met de kosten en rendementen in verschillende sectoren. In het jaarverslag van de Inspectie SZW staat dat in de agrarische sector eerlijk werk in het gedrang komt door de voortdurende druk op (loon)kostenreductie, veroorzaakt door ‘sterke concurrentie en onder druk staande prijzen.’ Tijssen noemt het ook de rol van de inspectie om ‘zorgwekkende signalen naar buiten te brengen’.

Minder handhaving in coronajaar

De inspectiecijfers over 2020 in Agrarisch en Groen laten een ongewoon beeld zien door corona. Er zijn meer bedrijven bezocht, maar de handhavingscijfers liggen lager dan normaal. Waar normaal bij 50% van de geïnspecteerde bedrijven een vorm van handhaving wordt opgelegd, was dat in 2020 maar 36%. Tijssen: “In 2020 hadden we een andere aanpak dan normaal door corona. We hebben veel bezoeken gedaan zonder te handhaven. We wilden vooral kijken hoe het met de mensen ging. Of de arbeidsmigranten een veilige werkomgeving hadden.”

In totaal zijn vorig jaar 125 bedrijven bezocht in Agrarisch en Groen. Loopt dat aantal op door capaciteitsuitbreiding bij de inspectie? Veel inspecteurs zitten nog in opleiding, zegt Tijssen. “Maar het effect van extra inspecteurs op Agrarisch en Groen zal beperkt zijn.”

Geen uitbuiting

In de laatste vijf jaar zag Tijssen zaken veranderen en verbeteren. De professionaliteit is toegenomen bij partijen als Glastuinbouw Nederland en Stigas. Met Stigas heeft Tijssen elke zes weken overleg. Daarbij worden ‘wederzijds signalen uitgewisseld’.

Die laatste vijf jaar is misschien veel verbeterd op tuinbouwbedrijven, maar excessen blijven optreden, weet Tijssen. Ze gebruikt dat woord. Er wordt elders al snel over uitbuiting gesproken. De Inspectie SZW gebruikt die term alleen in strafrechtelijk verband. Tijssen: “We gebruiken de definitie uit het wettelijk strafboek, maar de media gebruikt de term sneller.”

Verheul
Jeroen Verheul Redacteur


Beheer