GLB gaat nieuwe fase in na goedkeuring EU-parlement

Eurocommissaris Janusz Wojciechowski geeft een speech tijdens de plenaire sessie in het Europees Parlement waarbij het nieuwe GLB goedgekeurd is. - Foto: ANP
Eurocommissaris Janusz Wojciechowski geeft een speech tijdens de plenaire sessie in het Europees Parlement waarbij het nieuwe GLB goedgekeurd is. - Foto: ANP

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski markeerde de goedkeuring van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door het Europees Parlement als ‘de grootste hervorming van het landbouwbeleid in de afgelopen 30 jaar’

Met de parlementaire goedkeuring van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gaat een nieuwe fase in. Het Europees Parlement stemde dinsdag in Straatsburg voor het compromis, dat in juni werd bereikt, ook al werden van alle kanten kanttekeningen geplaatst.

De christendemocraten, sociaal-democraten, de liberalen en de conservatieven in het Europees Parlement zorgen samen voor een meerderheid. De groene en linkse fracties (waaronder GroenLinks en de Partij voor de Dieren) vinden dat de hervorming lang niet ver genoeg gaat.

Transparantie

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski markeerde het besluit van het Europees Parlement als ‘de grootste hervorming van het landbouwbeleid in de afgelopen dertig jaar.’ Hij beloofde zoveel mogelijk transparantie, onder andere over de uitwerking van het beleid in de verschillende lidstaten via de nationale strategische plannen – een punt waarop door verschillende Europarlementariërs werd aangedrongen.

Bert-Jan Ruissen (SGP) was als medeonderhandelaar betrokken bij het bereikte compromis. Hij vindt dat het akkoord steun verdient.

“We hebben al te onrealistische ambities van de Europese Commissie tot realistische proporties kunnen terug brengen en we hebben een goede balans gevonden tussen inkomensondersteuning en gerichte beloning via de ecoregelingen.”

Tekst gaat door onder de tweet

Ontbrekende effectbeoordelingen

Ruissen legde nog de vinger op een zere plek bij de Europese Commissie door te wijzen op de ontbrekende effectbeoordelingen bij de Boer-tot-Bordstrategie. Ruissen zegt dat de doelstellingen in de ambitieuze plannen niet als meetlat kunnen worden gebruikt bij de beoordeling van de strategische plannen.

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei dat het werk voor de lidstaten nu belangrijk wordt, via hun strategische plannen. In de strategische plannen geven de lidstaten aan hoe ze de doelstellingen op gebied van (onder andere) klimaat, biodiversiteit, bodem, lucht en water willen realiseren.

Tekst gaat door onder de tweet

De stemming in Straatsburg werd bemoeilijkt doordat een groot aantal leden vanwege de Covid-19-beperkingen niet in Straatsburg is, maar thuis. CDA‘er Annie Schreijer-Pierik had spreektijd gereserveerd, maar moest daar vanaf zien. Zowel binnen haar fractie als binnen de landbouwcommissie zijn er veel besmettingen.

Fractievoorzitter Manfred Weber voerde namens de christendemocraten het woord. Hij benadrukte dat zijn fractie daarmee wil aangeven hoe belangrijk het platteland en de landbouw is voor de christendemocraten. “Wij zijn de boerenpartij van Europa. Wij steunen die boeren die zorgen voor gezond voedsel.”

Schreijer-Pierik zegt dat het nu belangrijk is dat in Nederland het rijk en de provincies ‘niet zomaar beginnen te grabbelen in de inkomenssteun voor boerenfamilie- en gezinsbedrijven’. In de Tweede Kamer is al een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om 25% van de inkomenssteun over te hevelen naar gerichte subsidies. Volgens Schreijer-Pierik heeft bijna de helft van de Nederlandse melkveehouders en een groot deel van de akkerbouwers zonder GLB-steun een negatief inkomen.

Nog steeds worden maatregelen vanachter het bureau bedacht

VVD‘er Jan Huitema zegt dat in het huidige akkoord voor het eerst doelen worden gesteld, zonder dat via een generieke maatregel wordt gesteld hoe die doelen moeten worden bereikt. Het is wat hem betreft een goed begin, ‘maar nog steeds worden maatregelen vanachter het bureau bedacht’. Hij vindt dat boeren zelf de verantwoordelijkheid moeten hebben over de manier waarop ze de doelen bereiken. Het is volgens hem goed als boeren op het resultaat worden afgerekend.

GroenLinks-woordvoerder Bas Eickhout liet er geen twijfel over bestaan dat de Groenen het bereikte compromis niet steunen. Vooral het feit dat niet in het GLB is vastgelegd hoe de doelen van de GreenDeal worden bereikt, stelt hem teleur. Anja Hazekamp (PvdD) hekelde dat het GLB geld uittrekt ‘voor meer megastallen, voor meer landbouwgif, voor meer vervuiling’.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer