Glyfosaat had overhand in 2019 voor Bayer

02-03-2020 | |
Topman Werner Baumann van Bayer tijdens de persconferentie afgelopen donderdag 27 februari. - Foto: EPA
Topman Werner Baumann van Bayer tijdens de persconferentie afgelopen donderdag 27 februari. - Foto: EPA

De aanklachten tegen Bayer vanwege glyfosaat hadden grote invloed op het jaar 2019. Bayer ziet dat de rechtszaken grote risico’s met zich meebrengen.

Ondanks de positieve jaarresultaten van Bayer in 2019, hadden de glyfosaataanklachten een grote invloed op het bedrijf. “Zoals u weet, waren de rechtszaken over ons actieve ingrediënt glyfosaat helaas een van de belangrijkste onderwerpen bij Bayer in 2019, hoewel we dat graag anders hadden gehad”, aldus CEO Werner Baumann van Bayer bij de presentatie van de jaarcijfers.

48.600 rechtszaken

Het aantal rechtszaken loopt nog steeds op, tot 48.600 begin februari, en ondertussen zit Bayer in een bemiddelingsproces in een poging tot een schikking te komen met de huidige en toekomstige aanklagers. De afgelopen tijd kwam er informatie naar buiten via de media over het bemiddelingsproces en tot welke bedragen Bayer bereid zou zijn te schikken. “Speculatie waar wij niet in meegaan”, zo noemde Baumann de berichten. Baumann wilde verder niet ingaan op het bemiddelingsproces en wanneer het tot een schikking zou kunnen komen. “Bayer accepteert alleen een bemiddelingsresultaat dat financieel redelijk is en zodanig gestructureerd dat de zaak tot een redelijk einde komt, ook op de lange termijn”, zo schreef Bayer erover in het jaarrapport.

Lees verder onder de tweet.

Risico‘s

In het rapport beschrijft het chemiebedrijf ook de risico’s van de rechtszaken. “We kunnen aanzienlijke financiële nadelen oplopen door de lopende rechtszaken en/of mogelijke toekomstige gevallen als we bijvoorbeeld worden veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen of betalingen in buitengerechtelijke schikkingen.” Hierdoor zou Bayer genoodzaakt kunnen zijn om dergelijke financiële verplichtingen te dekken door extra externe schulden aan te gaan, het eigen vermogen te vergroten of bedrijfsonderdelen te verkopen, mogelijk tegen ongunstige voorwaarden. “De risico’s kunnen ook een negatieve invloed hebben op onze reputatie.”

Toelating glyfosaat in Europa

Op de vraag of de reputatie van Bayer al geschaad is, antwoordde Baumann dat dat in sommige landen het geval is, waaronder Duitsland en Frankrijk. In de Verenigde Staten is de reputatie stabiel en in China verbetert het imago, aldus Baumann. In De Europese Unie heeft glyfosaat nog een toelating tot 15 december 2022. Dan wordt weer gestemd over herregistratie. Bayer roept in het jaarrapport op tot meer vastberadenheid en steun van beleidsmakers in Europa, in het bijzonder ten opzichte van glyfosaat en de gebruikers ervan, de boeren.

Aandeelhouders

De rechtszaken omtrent glyfosaat beïnvloeden niet alleen de publieke en wellicht politieke opinie, maar ook de aandeelhouders. Vorig jaar was er een bijzondere vergadering waarbij de ontevredenheid van de aandeelhouders over de gang van zaken binnen het bedrijf duidelijk werd. Onder leiding van Baumann nam Bayer het Amerikaanse Monsanto voor miljarden over. Sinds de samenvoeging is de beurskoers fors gedaald. “Ik kan volledig begrijpen dat onze aandeelhouders (…) misschien niet tevreden waren met de verliezen en misschien ook als gevolg over de beslissingen omtrent glyfosaat en dat er ernstige twijfels waren over de vraag of aan due diligence was voldaan en of we de risico’s ook bij de voorbereiding van de overname goed hadden ingeschat.”

Onderzoek naar risico‘s

Due digilence betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’, en heeft betrekking op onderzoek naar de risico’s die gepaard gaan met een overname. In overeenstemming met een aandeelhouder die Bayer vorig jaar op de vingers tikte, heeft het bedrijf besloten een vrijwillig onderzoek te laten doen naar de duediligenceprocedures omtrent de overname van Monsanto, zo maakte het bedrijf tijdens de presentatie van de cijfers bekend. De bevindingen zullen eind maart gepubliceerd worden.

Kloosterman


Beheer