Goed geld naar kwaad geld gooien

Onzekerheid te over bij emissiearme stalsystemen – lees: roostervloeren – in met name de rundveehouderij. Belangrijkste punt: ze zijn minder effectief in het reduceren van ammoniak dan waarvoor ze op de RAV-lijst staan.

Er zijn volgens de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM), die het ministerie hierin adviseert, dringend metingen in de praktijk nodig om de omvang en nauwkeurigheid van de verliezen te kwantificeren bij diverse staltypen, en om te zien in welke vormen de stikstof verdwijnt uit opgeslagen mest. CDM-voorzitter Prof. Oene Oenema raadt melkveehouders zelfs aan te wachten met investeren in emissiearme vloeren.

Onderzoek naar voeding, ventilatie en staluitvoering

Oenema wil onderzoek naar voeding, ventilatie en staluitvoering. Dat loopt al enige tijd op de Dairy Campus in Leeuwarden. Het is het meest gevraagde betaalde onderzoek daar. Zelfs de vier in 2013 gebouwde provisorische testafdelingen zijn daarvoor nog steeds in gebruik, naast acht splinternieuwe. Onderzoeksresultaten zijn nog niet naar buiten gekomen, maar het is een publiek geheim dat de uitslagen erop wijzen dat met voeding goedkoper en trefzekerder te sturen is dan met een emissiearme vloer. En het is een bronmaatregel, vloeren zijn end of pipe.

Emissiearm hoeft geen item te zijn

Ook de splinternieuwe Lely Sphere toont dat emissiearm niet echt een item hoeft te zijn. De Sphere, mestscheiding in combinatie met onderafzuiging en luchtwassing, komt richting een emissiefactor van 2,5 kilo per koe. Dat is 80 tot 90 procent minder dan gangbare huisvesting. Wel tegen aanzienlijke investeringskosten, € 1.300 per koe. Maar de jaarkosten worden voor een flink deel vergoed in de vorm van mest op maat en lagere afzetkosten.

Subsidiëren

Al met al is het vreemd dat minister Schouten vasthoudt aan emissiearme staltechnieken die ronduit discutabel zijn qua werking, af en toe leiden tot een ontploffing, en die peperduur zijn per vermeden kilo ammoniakemissie. Ze kan beter gas geven richting onderzoek naar effecten van voeders, en de investeringen in alternatieve oplossingen als de Lely Sphere subsidiëren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.