‘Goed nieuws op Agritechnica’

De grenzen voor dataverkeer tussen trekkers, werktuigen, boordcomputers en online dataplatforms verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Dat is het belangrijkste inzicht dat ik op Agritechnica op deed, tussen de honderden exposanten, de 450.000 bezoekers en veel blinkend metaal. Voor de boer is dat goed nieuws. Of ten minste, een stap in de goede richting.

Verschillene data-talen

Eerder waren systemen van verschillende merken namelijk nog niet goed met elkaar te verbinden. Systemen spraken allemaal verschillende data-talen en werkten niet volgens open standaarden. Daarom communiceerde een blauwe trekker niet met een rode veldspuit, en was het moeilijk om AB-lijnen uit te wisselen over verschillende gps-stuursystemen.

Uitwisselbare systemen

Trekkerfabrikanten en technologie-aanbieders lijken het nu met elkaar eens te zijn geworden dat trekkerdata moet vloeien en hardware als softwaresystemen uitwisselbaar moeten zijn. Belangrijk begrip daarbij is compatibiliteit. Als systemen compatibel zijn, dan past iedere monitor op iedere trekker, en kan je daar naar voorkeur een dataplatform bij kiezen. Hierdoor behoud je keuzevrijheid. Zoals je graag je nieuwe trekker uit wil kunnen rusten met een andere voorhef, omdat die een sterkere as heeft, zo kan je nu op hardware en softwaregebied de voor jou ideale combinatie maken.

Slimme beslissingen

In de praktijk levert het je als boer minder data-pijn en slimmere diensten op. Denk aan diagnose op afstand, automatische werktuigherkenning, slimme taakkaarten en webgebaseerde instellingsaanbevelingen. Dit draagt allemaal bij aan de mogelijkheid om op het juiste moment slimme beslissingen te kunnen nemen, die er in het veld toe doen.

De fabrikanten vertellen nu wel met veel enthousiasme allemaal hetzelfde verhaal, maar het zal toch nog wel even duren voordat de effecten ervan ook op de boerderij voelbaar zijn

De trend van data-uitwisseling is dus goed nieuws. Maar we zijn er nog niet. De fabrikanten vertellen nu wel met veel enthousiasme allemaal hetzelfde verhaal, maar het zal toch nog wel even duren voordat de effecten ervan ook op de boerderij voelbaar zijn.

Uitwisseling van data mogelijk maken

Daarnaast zijn fabrikanten vooral bezig om de uitwisseling van data in en tussen hun platforms mogelijk te maken. De volgende stap is om in de systemen een volwaardige datapositie in te ruimen voor de boer, met interessante opties voor lokale dataopslag en systemen voor verwaarden van data. Zodat er opties ontstaan om een fair share af te dwingen in het hergebruik van landbouwdata. Benieuwd of de fabrikanten en technologieleveranciers die zich nu allemaal voorvechters van datauitwisseling toonden, door durven te pakken en we het op de volgende Agritechnica hebben over dataopslag bij de boer.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.