Goede data basis voor nieuw verdienmodel voor boeren

05-05 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Koeien grazen in een gebied in Muntendam waar landbouw heel bewust met natuur wordt gecombineerd.  - Foto: Jan Willem van Vliet
Koeien grazen in een gebied in Muntendam waar landbouw heel bewust met natuur wordt gecombineerd. - Foto: Jan Willem van Vliet

Boeren moeten ruimte krijgen om hun wensen en behoeften in te brengen om dankzij digitale strategieën het hoofd te bieden aan alle klimaatopgaven en beleid.

Eind vorig jaar werd het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd. Belangrijk punt was de reservering van € 25 miljard voor een integrale aanpak op gebied van stikstof, water en klimaat. De sleutel tot succes ligt daarbij in ‘het gebied’, met een hoofdrol voor de landbouw.

Gebiedsprocessen

Oplossingen moeten volgen uit gebiedsprocessen. Deze maand hamerde een van de beste ambtenaren die LNV ooit heeft gehad tijdens zijn afscheid nog op het belang van dialoog: “Ga het veld in, praat met iedereen, luister. Verdiep je. Dan ontdek je de olifantenpaadjes, de kansen voor compromis.” Een advies bedoeld voor zijn collega’s, maar we kunnen ons dat allemaal ter harte nemen.

Nu wordt in gebieden ook met veel bereidheid, creativiteit en volhoudingsvermogen gewerkt aan oplossingen. Maar de zwaarte van stapels beleid is tastbaar, juist in gebieden, en al helemaal op individuele bedrijven. Hoe verhoudt de nieuwe stikstofaanpak zich bijvoorbeeld tot ecoregelingen in het GLB, de Afrekenbare stoffenbalans of de inzet op Kritische Prestatie Indicatoren voor kringlooplandbouw? Komt dat straks allemaal samen in het Nationaal Plan Landelijk Gebied of krijgen gebieden straks te maken met nog meer beleid dan nu?

Te vaak staan gebiedsprocessen nu op zichzelf en te ver af van gremia waar praktische financiële transacties tot stand komen

Gebiedsprocessen hebben alleen kans van slagen, als ze zijn ingebed in beleid dat zich hard maakt voor de uitkomsten ervan. Te vaak staan gebiedsprocessen nu op zichzelf en te ver af van gremia waar praktische financiële transacties tot stand komen.

Hoe voorkomen we dat gebiedsprocessen zwarte gaten blijken waar alle energie en denkkracht van stakeholders in verdwijnen, terwijl bedrijven en instanties met geld nu strategische grondposities innemen die de uitkomsten van gebiedsprocessen op voorhand volstrekt kansloos maken?

Digitale strategieën

Er is een bulk geld beschikbaar. Om dat goed te besteden, hoop ik dat beleidsmakers met dat ‘vooruitkijken naar de toekomst’ ook bedoelen dat er ruimte komt voor boeren om hun wensen en behoeften in te brengen om dankzij digitale strategieën het hoofd te bieden aan alle opgaven en beleid, en de hun toegedichte hoofdrol te pakken. Praatjes vullen nu eenmaal geen gaatjes. Een nieuw verdienmodel voor de boer op basis van goede data mogelijk wel.Beheer