Goede stappen, maar nog geen akkoord over stikstof

Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

In de kabinetsformatie worden goede stappen gezet, maar ze zijn er nog niet uit op het stikstofdossier. Dat melden Haagse bronnen naar aanleiding van berichtgeving van NOS.

Er is goede hoop dat ze er over enkele weken uit zullen komen. Voor de stikstofaanpak zal tussen de 20 en 30 miljard worden uitgetrokken, zo’n 2 tot 3 miljard per jaar. Het geld is niet allen bestemd voor stoppersregelingen, maar ook voor innovaties, aanpassingen of verplaatsingen om te zorgen voor een goede houdbare toekomst voor bedrijven die wel door willen. Een definitief besluit is er nog niet. Dat zal er ook pas komen als er een definitief regeerakkoord ligt omdat er ook tussen onderwerpen nog onderhandeld kan worden.

Onteigening niet langer als taboe

Volgens NOS hebben D66 afstand gedaan van de stellingname dat de veestapel gehalveerd moet worden en het CDA zou onteigening niet langer als taboe zien. CDA-er Derk Boswijk benadrukt dat er geen sprake is van een gewijzigd standpunt. “We zijn voor gebiedsgerichte aanpak”, benadrukt hij. Hij wil in eerste plaats op basis van vrijwilligheid zorgen dat boeren die willen stoppen dit met een goede regeling kunnen doen. Dat uiteindeliljk in een enkel geval ook een onteigening kan plaatsvinden, kan Boswijk niet uitsluiten. “Maar dat is nooit helemaal uit te sluiten. Zo werkt het al 150 jaar in Nederland. Als je onteigening uitsluit, kan het hele land op slot komen te staan, omdat dat kan betekenen dat wegenprojecten of woningbouw dan niet door zou kunnen gaan. Iedereen begrijp dat dat niet kan”, legt Boswijk uit.

Boeren reageren kritisch

Veel boeren reageerden kritisch op de berichtgeving dat CDA onteigening niet meer zou uitsluiten. Boswijk ziet de reactie vooral voorkomen uit emotie. HIj mist in die reactie het nuchtere, boerenverstand en realisme.

Voorzitter Ed Nijpels van het uitvoeringsprogramma klimaatakkoord riep deze week op om in ieder geval de klimaatplannen niet in enkele zinnen op te nemen in het regeerakkoord, maar met duidelijke uitgebreide plannen te komen, gezien de ernst va de kwestie.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer