Graanhandel rekent op 2,7% meer tarwe en kwart meer korrelmais in EU

20-12-2022 | |
In Nederland blijft de daling van de totale tarweproductie beperkt tot 1,9% naar 1,26 miljoen ton. - Foto: Mark Pasveer
In Nederland blijft de daling van de totale tarweproductie beperkt tot 1,9% naar 1,26 miljoen ton. - Foto: Mark Pasveer

De Europese graanhandelsorganisatie Coceral rekent op 27% meer korrelmais dan afgelopen jaar. De productie van zachte tarwe in de Europese Unie neemt in 2023 met 2,7% toe tot 128,9 miljoen ton.  Dat verwacht de organisatie in een eerste raming.

Het duurt nog even voordat de mais wordt gezaaid. Maar volgens de eerste inschatting van de graanhandelaren wordt in de 27 lidstaten van de Europese Unie 1,5% minder korrelmais gezaaid. Desondanks gaat men er van uit dat de oogst zal toenemen. Dat is vooral gebaseerd op de verwachting dat de gewassen minder te lijden zullen hebben van de droogte die de oogst vorig groeiseizoen nogal parten speelde.

Maisoogst in Spanje mislukte door droogte

Spanje importeert dit seizoen veel mais omdat de eigen oogst mislukte door de droogte. Per hectare oogstte het land 10,2 ton mais. Als droogte minder een probleem wordt zal de opbrengst makkelijk hoger uitvallen. Coceral rekent in de eerste prognose op 11,25 ton per hectare, ofwel ruim 10% meer dan in 2022. In combinatie met een areaalgroei van bijna 9% resulteert dat in de productiestijging van 20% naar bijna 3,9 miljoen ton.

Grotere opbrengsten mais bij uitblijven droogte

Ook in Frankrijk, Duitsland, Roemenië en Bulgarije ziet de graanhandel de opbrengsten veel hoger uitvallen als droogte uitblijft of in ieder geval minder schade berokkent. In Frankrijk schat Coceral de oogst 18% hoger in ondanks een inkrimping van het areaal met 8%. In Duitsland tellen alle extra kilo’s direct door in het productiecijfer (+16% naar 4 miljoen ton) omdat het areaal er naar verwachting stabiel blijft op 425.000 hectare.

Meeste mais komt uit Frankrijk

De totale korrelmaisproductie in de EU wordt voorlopig geraamd op 64,5 miljoen ton. Met 12,4 miljoen ton komt de meeste mais van Franse bodem. Maar als het meezit wat de droogte betreft blijft Roemenië daar niet zo heel veel bij achter met een oogst van 11,1 miljoen ton. Zowel in Roemenië als Bulgarije wordt rekening gehouden met een areaalvermindering van 5%, maar de uiteindelijke oogst pakt volgens de eerste raming zo’n 40% hoger uit dan het resultaat van 2022.

In Hongarije staat een flinke uitbreiding van het areaal op stapel. Een groei van 15% brengt de oppervlakte met korrelmais naar 800.000 hectare. In combinatie met hogere opbrengsten per hectare komt de eerste raming uit op een meer dan verdubbeling van de productie tot boven de 6,1 miljoen ton.

Lees ook: Hoe ontwikkelt de graanproductie en die van andere grondstoffen in EU?

Areaal tarwe groeit met 1,9%

De graanhandel baseert de tarwe-raming op een areaalgroei van 1,9% naar 22,25 miljoen hectare. De opbrengsten per hectare worden vooralsnog geschat op 5,79 ton per hectare. Dat laatste is minder dan 1% boven het niveau dat dit jaar is gehaald.

Met name in Spanje worden hogere tarweopbrengsten verwacht, omdat droogte de oogst daar het afgelopen jaar beperkte. Vooralsnog mikken de handelaren nu op opbrengsten van 3.65 ton per hectare in Spanje. Afgelopen jaar bleef de oogst steken op 2,75 ton per hectare.

In Frankrijk voorziet de graanhandel een toename van de productie met 1,4% naar 34,1 miljoen ton. Dat vloeit dan hoofdzakelijk voort uit een groei van het areaal naar 4,74 miljoen hectare. In Duitsland voorspelt Coceral een oogst van bijna 22,9 miljoen ton (+1,7%). Daarbij gaat de handel uit van een groter areaal en juist wat lagere hectare-opbrengsten.

Productiedaling tarwe in Nederland

In Nederland gaat de graanhandel voorlopig uit van grotere afwijkingen ten opzichte van afgelopen jaar. Na de hoge opbrengsten in de zomer van 2022 mikt Coceral voor 2023 voorlopig op 9,5 ton per hectare (-7,8%). Het areaal wordt daarentegen 6,4% groter ingeschat, zodat de daling van de totale productie beperkt blijft tot 1,9% naar 1,26 miljoen ton.

Vanuit het Verenigd Koninkrijk zal volgens de inschatting van de graanhandel wat minder concurrentie komen. De oogst aan de andere kant van de Noordzee pakt volgens de eerste raming bijna 6% kleiner uit, omdat uitgegaan wordt van lagere opbrengsten. Het areaal zal daar naar verwachting niet veel veranderen.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur


Beheer