Graanmarkt blijft stabiel

16-12-2019 | |
Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

Met weinig schommelingen in de prijzen en geen schokkende wijzigingen wat betreft oogstprognoses en problemen met aanplant, vertoont de graanmarkt een rustig beeld.

De VS en China komen voorzichtig iets meer tot elkaar. Het wachten is op wat de winterperiode gaat brengen.

De eerste positieve resultaten in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China hebben wel effect op de sojaprijs, maar raken de graanprijzen vooralsnog niet.

De tarweprijs schommelt op de termijnmarkt Parijs nog steeds binnen kleine marges. Het niveau waarop de prijs van het contract maart 2020 zich in december tot nog toe bevindt, ligt wel circa € 2,00 per ton hoger dan in november. Voor de maisprijs geldt hetzelfde; het contract januari leek vorige week wat weg te zakken, maar kwam vrijdag toch weer in de buurt van € 166 per ton, het niveau waarmee november werd afgesloten.

Tarweproductie dit seizoen 5% groter

In Chicago verbeterde de tarweprijs voor het contract maart zich op donderdag en vrijdag iets. Dat gold ook voor het contract maart 2020 voor mais. Sojabonen werden iets (2%) duurder dan de voorgaande week.

Het jongste Wasde-rapport van het Amerikaanse landbouwministerie over vraag en aanbod op de markten voor landbouwproducten, meldt een stijging van de wereldtarweproductie in het seizoen 2019-2020 met bijna 5% ten opzichte van 2018-2019. Het verbruik neemt ruim 2% toe. Er blijft 11,7 miljoen ton over, waarmee de wereldvoorraad aan het eind van het seizoen zal zijn toegenomen tot 289,5 miljoen ton.

Ook op de fysieke markt zijn weinig grote wijzigingen waarneembaar. Binnen de EU lijkt er wat druk op de tarweprijs te komen, en nog wat meer op de maisprijs. De Nederlandse telersprijzen voor voertarwe en voergerst bleven vorige week stabiel of daalden licht.

Gemiddelde gerstprijs zeer contstant

Om bij gerst te blijven; volgens de prijsindexen van de International Grains Council is de gemiddelde prijs op de wereldmarkt in december zeer constant, op een licht hoger niveau dan in november. De Rijksdienst voor ondernemers ROV.nl meldt voor gerst een oogstprognose voor Canada van 10,4 miljoen ton. Vorig seizoen was dat 8,1 miljoen ton. Tot dusver was de gerstexport voor de EU dit seizoen een stuk hoger dan het voorgaande oogstjaar. Rusland heeft juist minder uitgevoerd.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur


Beheer