Graanmarkt in overgangsfase, prijsdaling

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

In Nederland staat de huidige markt voor oude oogst granen flink onder druk.

De notering van Groningen voor voertarwe zakte deze week met € 3,00 per ton naar € 248,00 per ton. Voergerst, tot dusver op gelijk niveau genoteerd met voertarwe, dus hoog, moest € 7,00 toegeven en kwam op het bord voor € 244,00. De nieuwe oogst staat eraan te komen en de prijzen staan feitelijk nog hoog. Wat er is wordt geruimd. Het aanbod verschilt per regio. In Duitsland zijn bakwaardige granen, maar ook voergerst en voertarwe van de oude oogst gevraagd, maar het aanbod is miniem.

Kalme handel in nieuwe oogst

De handel in nieuwe oogst is nog tamelijk kalm, omdat de groeiomstandigheden zich verbeterd hebben en kopers nu afwachten. Wat de nieuwe oogst tarwe in de EU betreft kunnen we kort zijn, die is veelbelovend. De Europese Commissie (bureau Mars) heeft de prognose voor de hectareopbrengst ten opzichte van een maand geleden verhoogd van 5,91 ton/ha naar 6,01 ton/ha. De zomertarwe staat er in de Verenigde Staten juist niet best voor. Marktbureau Agritel meldt dat slechts 27% de kwalificatie goed tot uitstekend verdient. De oorzaak is aanhoudend watertekort in het noordwesten van het productiegebied. Ook Canada heeft er last van.

In de periode van oogstovergang dalen de prijzen van alle granen, ook van mais, maar deze stonden dan ook zeer hoog. Ook na recente prijsdalingen blijft het niveau stevig. In de komende tijd zal voor kopers verder de logistiek tot aanzienlijke kostenverhoging leiden, vanwege de krappe beschikbaarheid van transport, zowel over zee als per spoor.

Prognose: prijsdaling.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteurBeheer