Graanmarkt is prijshoudend

Foto: ANP
Foto: ANP

Op de graantermijnmarkten in Parijs en Chicago stonden de prijzen voor tarwe en mais op woensdag 9 juni wat onder druk.

Het maandelijkse Wasde-rapport van het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA gaat op 10 juni uitgebreid in op de stand van zaken in de graanwereld. Vooruitlopend op het rapport geven de marktbureaus Bloomberg en Reuters een schot voor de boeg wat betreft de eindvoorraden graan van het lopende seizoen. Ten opzichte van de vorige USDA-prognose van begin mei zullen volgens hun marktanalisten de eindvoorraden tarwe in de VS en wereldwijd niet veel afwijken. Voor mais daarentegen gaan ze kleiner uitvallen. De hoofdoorzaak daarvan is de tegenvallende maisoogst in Brazilië.

Oogst wintertarwe

Er kan op de prijzen op de fysieke markt wat druk ontstaan als de oogsten voortgang vinden. Dat zal voorlopig zo’n vaart niet lopen. De oogst van de wintertarwe is in de VS begonnen, wat langzamer dan gebruikelijk. De kwaliteit van het gewas is daarentegen voor 50% prima. De zomertarwe in het door hitte geplaagde noorden van de Verenigde Staten staat er minder goed voor, maar ziet het weer omslaan vanuit Canada. Het kan zorgen voor zeer welkome regen.

Het ziet ernaar uit dat regenoverlast de tarweoogst in Rusland kwalitatief negatief beïnvloedt.

Inzaaien van zomergewassen

Ook zal het lastig zijn het graan goed binnen te krijgen. Het zal in beide opzichten effect hebben op de wereldmarkt, die momenteel toch al krap voorzien is. Inzaaien van zomergewassen is in Rusland onderhand wel gedaan. Er is sprake van areaaluitbreiding. Een van de redenen daarvoor is de hoge mate van uitwintering van graan in midden-Rusland, vooral de tarwe. In het voorjaar is het voor enkele bedrijven nodig gebleken tot 70% van de percelen opnieuw te bewerken en in te zaaien. Dat ging vooral ten gunste van sojabonen, zonnebloemen en mais.

Prognose: prijshoudende tot vaste markt

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.