Graanmarkt licht positief

23-12-2019 | |
Foto: Mark Pasveer -
Foto: Mark Pasveer

Als er al beweging plaatsvindt op de wereldgraanmarkt, is het prijstechnisch opwaarts. Het gaat echter niet met grote sprongen ineens. De tendens is stabiel tot positief, vooral voor tarwe.

Tarwe is op de termijnmarkt in Parijs de vorige week licht gestegen in prijs. Het contract maart 2020 sloot vrijdag 20 december op € 186,25 per ton. Daarmee houdt de tarweprijs de licht positieve ondertoon die er de hele maand december al is. Mais verloor juist iets aan waarde, bijna 3% ten opzichte van de voorgaande week. Dat is geen enorme verlaging, maar daarmee is de maisprijs voor het contract januari 2020 wel op het laagste niveau tot dusver. Vanaf begin november schommelde hij tussen € 163 en € 166.

Prijs tarwe en mais stabiel in Chicago

In Chicago ging de tarweprijs begin vorige week vlot omhoog, maar leverde hij later weer wat in. De ondertoon blijft niettemin positief. Op maandag 23 december tendeerde de tarweprijs naar verhoging. Bij mais is het prijsverloop vergelijkbaar, met een redelijk stabiele niveau met neiging tot stijgen.

Invloed handelsconflict China en Verenigde Staten

De situatie op de fysieke markt is niet veel anders: een licht positieve trend voor beide gewassen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt als invloeden onder meer toenadering tot elkaar van de Verenigde Staten en China in de gesprekken over hun handelsconflict. Dat stimuleert vooral de maisprijs, die ook profiteert van vlotte export uit de Verenigde Staten.

Overigens moet gezegd worden dat de strijdbijl tussen de Verenigde Staten en China nog lang niet is begraven en dat de door president Trump onlangs gemelde ‘deal’ niet door harde cijfers is ondersteund. Voorgespiegelde cijfers over exportvolumes van Amerikaanse agrarische producten, zoals soja en varkensvlees, naar China zijn allerminst bevestigd door China.

Aanbod tarwe krimpt

Steun voor de tarweprijs zit verder in (op termijn) krimpend aanbod. De door Argentinië recent flink verhoogde exportheffingen op granen en sojabonen spelen concurrerende landen in de kaart. In zowel het Zwarte Zeegebied als de EU en Verenigde Staten verloopt het inzaaien van wintergranen problematisch. Australië blijft zorgen baren. De droogte daar drukt de graanopbrengst en daarmee de beschikbare hoeveelheden voor export.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur


Beheer