Graanmarkt nog vrij stabiel

11-11-2019 | |
Foto: Canva -
Foto: Canva

Lichte bijstelling naar beneden van de beschikbaarheid van mais, lichte toename van de tarwe-productie, de graanmarkt beweegt zich binnen smalle marges. De prijzen stabiliseren.

De termijnmarkten voor graan lieten vorige week weinig beweging te zien. In Parijs hing de prijs voor het decembercontract tarwe rond € 178 per ton. Ten opzichte van een week eerder gaat het om hetzelfde peil. Mais kwam vrijdag uit op € 163,50, hetgeen ten opzichte van de voorgaande week lichte prijsdruk betekende. In Chicago was er ook niet veel loos wat betreft de tarwe, terwijl de maisprijs vrijdag iets opveerde na dagen met wat prijsdruk.

Lees verder onder de grafiek.

Tegenvallende kolfzetting mais

Het speelde mee dat het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) op vrijdag het maandelijkse Wasde-rapport publiceerde, met inzicht in de stand van zaken op het gebied van onder meer de graanproductie en -handel in de Verenigde Staten (VS) en wereldwijd. Voor mais blijkt de raming van de productie in de VS kleiner uit te vallen dan in de markt werd verwacht. De USDA meldt een procent kleinere hectareopbrengst aan mais ten opzichte van de voorgaande prognose in oktober. Omdat dit gebaseerd is op gesignaleerde tegenvallende kolfzetting is grotere terugval van de hectareopbrengst mais in de VS niet denkbeeldig. Wereldwijd, China even niet meegerekend, verwacht de USDA terugval van de eindvoorraden mais ten opzichte van het vorige seizoen met ruim 8 miljoen ton. Dat is 6 miljoen meer dan de prognose in oktober.

Lees verder onder de tweet.

Hogere hectareopbrengsten tarwe

Voor tarwe is de oogstprognose anders. De USDA voorziet ten opzichte van zijn oktoberprognose een lichte stijging van de hectareopbrengsten, maar denkt dat er 2,4% minder areaal geoogst zal worden. De oogst wordt ruim 2% minder dan de oktoberprognose. Ten opzichte van vorig seizoen is dat overigens wel meer, bijna 2%.

Voor de wereldproductie verandert er per saldo niet veel sinds oktober. Terugval van de voorspelde productie in de VS, Australië en Argentinië wordt goed gecompenseerd door wat grotere oogsten in de EU, Rusland en Oekraïne.

De export van EU-tarwe loopt voorspoediger dan vorig jaar, meldt Agrimoney. De prijzen moeten echter concurrerend blijven omdat er veel meer graan afgezet moet worden.

Lees verder onder de grafiek.

Wintergranen

In de EU wordt met argusogen gekeken naar de weersomstandigheden. Er is in de noordelijke regio’s al veel regen gevallen, met nadelige gevolgen voor het inzaaien van wintergranen. Dat speelt vooral in Groot-Brittannië.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur
Meer over


Beheer