Graanmarkt onder invloed beleggers

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Veranderende weersomstandigheden in grote graanproductiegebieden, te weten Rusland, Oekraïne en Zuid-Amerika, hebben een drukkend effect op de termijnmarkt. Daar is nu ook sterke invloed van financiële beleggers.

Terugval van de prijzen op de termijnmarkten voor graan in de vorige week zijn voor een deel te wijten aan het feit dat de handel momenteel sterk wordt beïnvloed door partijen die zich bezighouden met ontwikkelingen op de financiële markten dan door puur agrarisch-economische marktpartijen. De graanmarkt voelt daardoor ook de macro-economische gevolgen van de Covid-19-crisis sterk.

De door Rusland ingestelde exportheffing op tarwe zal gezien de ontwikkeling van de prijzen op de wereldmarkt onvoldoende effect hebben. Dat wil zeggen: de binnenlandse prijzen stijgen evengoed. De Russische overheid heeft nu wel een tamelijk optimistische prognose voor de volgende graanoogst afgegeven. Het is de vraag hoeveel waarde daaraan kan worden gehecht, gezien de droogte waarmee de Russen te maken hebben gehad in de herfst en de daardoor niet bijster goede stand van het ingezaaide wintergewas. Dat ligt overigens deels onder een beschermend pak sneeuw. In Oekraïne en Zuid-Rusland is de sneeuw wel weg, en heeft dat gezorgd voor enige aanvulling op de lage grondwaterstand.

Regen in Zuid-Amerika

De maisprijs kreeg een tik in de Verenigde Staten als gevolg van een last-minute actie van de regering-Trump. Een aantal raffinaderijen kreeg vrijstelling van bio-ethanol bijmenging. Ook heeft het in Zuid-Amerika geregend, een belangrijkere invloed.

Minder mais in Oekraïne

Vanuit Oekraïne komen geluiden dat er geen noodzaak is voor een beperking van de maisexport. Echter, volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw heeft Oekraïne voor mais 8% areaaluitbreiding, maar is de productie per hectare dusdanig minder dat de oogst à 29,5 miljoen ton circa 6,5 miljoen ton lager uit zal pakken. De maisexport van Oekraïne ligt wel achter bij die van vorig seizoen. Volgens de International Grains Council zal de oogst 2020-’21 ongeveer een zesde lager uitvallen dan de 35 miljoen ton van de afgelopen oogst. De huidige stand van de export ligt een kwart ofwel 3,5 miljoen ton achter ten opzichte van het vorige seizoen.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteurBeheer