Graanmarkten houden hoog prijspeil

Vlotte vraag naar tarwe en vooral mais houdt de prijzen op de wereldmarkt op een stevig niveau. Mais is bijzonder in trek, nog steeds vanwege de zuigkracht van de Chinese markt. Deze is nog veel sterker dan tot voor kort begroot.

In de afgelopen week stond er in Chicago wat druk op de noteringen voor tarwe. Blijkbaar heeft het jongste WASDE-maandrapport van het Amerikaanse landbouwministerie USDA zijn invloed doen gelden. WASDE, dat een beeld geeft van de actuele stand van zaken op de internationale agrarische markten, gaf voor de Amerikaanse tarwebalans ditmaal nauwelijks veranderingen. Het zijn geen schokkende prijsbewegingen, maar toch geeft het aan dat de vaart er in de VS uit is voor de tarweprijs.

In Parijs kwam op vrijdag 13 november de tarweprijs voor het eerst aflopende contract (december 2020) op een nieuwe top van € 210,00 per ton. Hij staat nu al twee maanden boven de grens van € 200,00. De tarweprijzen blijven op de fysieke markt hangen op het hoogste niveau van dit seizoen. Er is wereldwijd veel vraag naar tarwe en de Europese (vooral Franse) tarwe is momenteel concurrerend. Gerst blijft geleidelijk aan duurder worden.

Op de graanmarkten blijft de vraag groot, met China als voornaamste importeur en stuwende factor. Voor de stand van de wintertarwe belangrijk: marktbureau Agritel meldt dat in Frankrijk en overig West-Europa de klimaatomstandigheden momenteel goed zijn, maar dat het in Rusland en heel Amerika nog steeds te droog is.

Mais: verbeterd aanbod

Mais doet het op de termijnmarkten in zowel Parijs als Chicago al een paar weken goed. In de fysieke handel is nu merkbaar dat er wat oogstdruk is. Verbeterd aanbod op korte termijn doet de prijzen daarentegen niet echt meer dalen, ze stabiliseren. In de Verenigde Staten zijn de ogen gericht op de export. China blijkt aanzienlijk meer te (willen) importeren dan voorheen verwacht. Het WASDE-rapport van 10 november heeft de prognose van de Chinese maisimport in het lopende seizoen verhoogd van 6 naar 13 miljoen ton. De marktdeskundigen vragen zich af of dit niet veel meer wordt. Deze denken eerder aan 22 tot 25 miljoen ton. Chinese inkopers zouden al naar prijzen voor 2021 hebben gevraagd. Dat meldt de agrarisch-economische site Agrimoney.

Voor de huidige maisprijzen weegt mee dat de EU minder zal kunnen importeren uit Oekraïne, omdat daar de oogst tegenvalt. De EU moet dan eigenlijk wel naar de VS, want Brazilië is momenteel uitverkocht.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.